"Na sumę zaległości składają się m.in. przeterminowane o co najmniej 60 dni zobowiązania na kwotę co najmniej 200 zł z tytułu niespłaconych kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, pożyczek z firm pożyczkowych, rachunków, zaległych alimentów, grzywien i mandatów" - wynika z danych opublikowanych w raporcie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor omówionym przez "Puls Biznesu".

Z Indeksu Zaległych Płatności Polaków można się zaś dowiedzieć, że na 1000 dorosłych Polaków, aż 68,1 nie wywiązuje się ze swych zobowiązań płatniczych. Średnia wartość zobowiązania wynosi w Polsce 20 790 zł, przy czym najwyższa jest ona w województwie mazowieckim.

Wśród dłużników przeważają mężczyźni - 61,5 proc. A w skali regionalnej - mieszkańcy i mieszkanki województwa śląskiego.