"Gospodarka niskoemisyjna jest przywilejem gospodarek wysokorozwiniętych, ale wynika także z potrzeby m.in. kurczenia się zasobów produkcyjnych. Co więcej, szybki rozwój sektora gospodarki niskoemisyjnej w UE wskazuje na to, że sektor ten może po spełnieniu pewnych warunków stać się motorem wzrostu gospodarczego także w Polsce" - powiedział wicepremier w trakcie piątkowego Forum Gospodarki Niskoemisyjnej.

Piechociński dodał, że aby wykorzystać ten potencjał, resort gospodarki przygotowuje Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. "Celem tego programu jest pobudzenie zmian, skutkujących transformacją polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju" - ocenił. Jak podkreślił, istotą Programu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych przez zmniejszenie emisji, które osiągane będą m.in. przez wzrost innowacyjności, wdrażanie nowych technologii czy zmniejszenie energochłonności.

"To nie będą działania bezkosztowe. Ale receptą sukcesu jest dobre rozłożenie planu w czasie tak, aby zyski z jednego przedsięwzięcia stanowiły źródło finansowania kolejnych (...). Dlatego w programie zdecydowano się na odejście od realizacji konkretnego celu redukcyjnego, z góry określonego. (Powstanie on - PAP) po zidentyfikowaniu wszystkich obszarów, w których możliwa jest redukcja emisji gazów cieplarnianych" - wyjaśnił.

Zdaniem Piechocińskiego zagwarantuje to, że redukcja m.in. emisji gazów cieplarnianych nie będzie się odbywać kosztem konkurencyjności gospodarki. "To jest podstawowa różnica między polskim podejściem a spojrzeniem Komisji Europejskiej" - zaznaczył.

"Naszym zdaniem transformacja niskoemisyjna nie może odbywać się kosztem rozwoju gospodarczego. Nasze działania zachowują zdrowy rozsadek i są z konsensusem pomiędzy osiąganiem celów klimatycznych a potrzebami gospodarki" - podkreślił szef resoru gospodarki.

Ocenił, że Polska oraz UE powinny poczekać z ustalaniem celów redukcyjnych do czasu zawarcia globalnego porozumienia w tej sprawie. "Czas na zwiększenie unijnych ambicji klimatycznych może kiedyś przyjdzie, ale jednak musimy zobaczyć, czy kraje pozaunijne są gotowe podążać naszą drogą" - dodał.

Według wicepremiera należy osiągnąć przyzwolenie społeczne w sprawie polityki klimatycznej. "To pokazało głosowanie ws. backloadingu w PE. Głosowanie przesunęło ten problem w czasie, ale go nie rozwiązało" - ocenił wicepremier.

Parlament Europejski odrzucił we wtorek propozycję zawieszenia aukcji części pozwoleń na emisję CO2, co w zamyśle Komisji Europejskiej ma podnieść ich niską obecnie cenę i zmobilizować firmy do zielonych inwestycji. Propozycja wraca do komisji PE, może być więc głosowana ponownie.