"Dane GUS wskazują na przyspieszenie tempa wzrostu PKB w III kwartale z 0,8 proc. do 1,3 proc. (kw/kw, sa). Pomimo niskiej dynamiki PKB w pozostałych krajach UE nasza gospodarka jest wciąż odporna na szoki w otoczeniu zewnętrznym" - napisał Skiba w komentarzu zamieszczonym na Twitterze Ministerstwa Finansów.

GUS poinformował w piątek, że w III kwartale tego roku gospodarka Polski rozwijała się w tempie 3,9 proc. Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,9 proc. rok do roku, a wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.