"Decyzją FAO Polska będzie zasiadać w Radzie Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego (Executive Board of the World Food Programme - WFP) jako reprezentant krajów Listy E obok Węgier i Federacji Rosyjskiej" - czytamy w komunikacie MSZ.

Jest to druga kadencja Polski - dotychczasowa, w latach 2015-2017, wygasa 31 grudnia br.

Utworzona w 1945 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dąży do zapewnienie wszystkim ludziom stałego dostępu do żywności dobrej jakości pozwalającym im prowadzić aktywne, zdrowe życie. Trzy główne cele FAO to: eliminacja głodu i niedożywienia; eliminacja ubóstwa i wspieranie ekonomicznego i społecznego rozwoju; zrównoważone wykorzystywanie naturalnych zasobów, w tym ziemi, wody, powietrza, zasobów genetycznych przez obecne i przyszłe pokolenia. Polska jest jednym z 44 państw założycieli FAO.

Światowy Program Żywnościowy (WFP) został uruchomiony w 1963 roku przez FAO i Zgromadzenie Ogólne ONZ jako eksperymentalny, trzyletni program. Program ten został w 1965 roku rozszerzony i zinstytucjonalizowany działa do dziś.