Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

  wartość zmiana (proc.)
mld EUR    
     
saldo handlu zagranicznego -11,6  
eksport 165,4 19,1
import 177,0 31,3
     
mld USD    
     
saldo handlu zagranicznego -12,6  
eksport 182,8 9,1
import 195,7 20,3