Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland.

Na potrzeby Programu uruchomiona została w PAIH specjalna infolinia, która działa od poniedziałku do piątku 24 godziny na dobę i pracuje w językach rosyjskim i angielskim. Białorusini mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o projekcie dostępnymi na stronie PAIH, a także zadawać pytania drogą mailową.