Środki na remont i doposażenie szkolnych stołówek

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje samorządom dodatkowe środki na remont oraz wyposażenie szkolnych stołówek i jadalni po raz czwarty. Od 2019 r. środki otrzymało 2635 szkół podstawowych.

Na realizację programu w latach 2019-2023 przewidziano w budżecie państwa kwotę 200 mln zł, w każdym roku po 40 mln zł.

Jaka jest kwota wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla jednej szkoły to: 80 tys. zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, zorganizowanie nowych stołówek oraz 25 tys. zł na adaptację, poprawę standardu i wyposażenia jadalni.