Zróżnicowane CV stało się atutem między innymi dzięki programom menedżerskim, które firmy zaczęły wprowadzać kilka lat temu. Programy te gwarantowały uczestnikom zdobywanie doświadczenia w różnych działach już od początku kariery zawodowej. Pracodawcy zauważyli, że osoby, które budowały kompetencje w różnych departamentach, świetnie radzą sobie po obraniu głównej ścieżki zawodowej.

Kilka lat temu mogliśmy zaobserwować tendencję do budowania ścieżki kariery bardziej jednotorowo. Pracodawcy dobrze postrzegali osoby, które konsekwentnie przez lata rozwijały się w dziale sprzedaży. Byli za to zdystansowani wobec KAM-ów, którzy zmieniali działy – uważali, że oddalało to ich od rynku, wiedzy dotyczącej poszczególnych klientów i negocjacji z kupcami.

W ostatnich latach sytuacja zaczęła się zmieniać. Powodem były wspomniane wcześniej programy rotacyjne, których uczestnicy w krótkim czasie poznawali pracę 3-4 działów wewnątrz firmy, zdobywając przy tym zróżnicowanie kompetencje.

– Firmy dostrzegły, że takie osoby, już po objęciu stanowiska KAM, są nie tylko świetnie wykształcone, ale mają też wiedzę na temat tego, czym zajmuje się marketing, trade-marketing,  demand planning. Dzięki podobnym doświadczeniom pracownicy nabierają szerokiego spojrzenia na biznes, potrafią postawić się w roli pracowników innych działów i często radzą sobie dużo lepiej niż eksperci, którzy pozostają przez wiele lat w tym samym dziale – ocenia Łukasz Przywóski, Senior FMCG Consultant w firmie HRK.

Jednak nie tylko programy stażowe sprawiły, że pracodawcy stali się otwarci na kandydatów ze zróżnicowanym życiorysem. Od lat 90. do 2008 roku rynek FMCG regularnie rósł, ponieważ zwiększała się konsumpcja. W 2009 roku w Polsce można było już odczuć kryzys, który dotknął praktycznie cały świat. W dodatku większość kategorii nasyciła się, co spowodowało jeszcze większą walkę konkurentów o udziały rynkowe.

– W rezultacie organizacje musiały zmienić podejście do biznesu na bardziej analityczne, wyważone i kompleksowe. Wówczas szczególnie cenne stało się doświadczenie KAM-ów ze zdywersyfikowanym CV, dzięki któremu mogli spojrzeć na zagadnienia biznesowe z różnych perspektyw – mówi Jacek Olejarz, Executive Manager z firmy HRK.

Należy pamiętać, że rotacje pracowników między działami przynoszą wiele korzyści również pracodawcom. – Dzięki takiemu podejściu udrażniają się ścieżki karier. Pracownicy mogą się szybciej rozwijać, co z kolei minimalizuje ich poczucie, że przez długi okres nie awansowali, bo nie było takiej możliwości. Dodatkowo pracodawca jest w stanie lepiej zarządzać fluktuacją – osoby, które chciałyby odejść ze względu na brak możliwości szybkiego rozwoju, automatycznie chcą zostać w firmie – komentuje Jacek Olejarz.

Warto dodać, że niektóre firmy oferują również swoim pracownikom możliwość dołączenia do projektów z pogranicza kilku departamentów. Pracownik ma szansę poznać pracę innych działów i rozwijać swoje umiejętności na różnych płaszczyznach.

Rotacje występują też pomiędzy oddziałami i krajami. Firmy decydują się na przeniesienie pracownika do działu w innym kraju, by mógł on poznać nie tylko nową rolę, ale także inny rynek.

– Coraz częściej zauważamy, że osoby, które zdobywały doświadczenie w oddziałach za granicą, już po powrocie awansują dużo szybciej niż pracownicy, którzy nie mają za sobą podobnych wyjazdów. Widać, że tego rodzaju doświadczenie jest doceniane przez wiodące firmy – dodaje Łukasz Przywóski.

Często zdarza się, że już na etapie tworzenia profilu stanowiska klienci określają, że poszukują Key Account Managerów ze zdywersyfikowanym CV. Jednak przez naleciałości z przeszłości okazuje się, że takich kandydatów brakuje na rynku. O ile w przypadku poziomu junior management osoby ze zróżnicowanym doświadczeniem stanowią duży odsetek wśród kandydatów, tak w przypadku middle managementu czy stanowisk senior jest to już zaledwie kilka procent.

– Firmy oczekują elastyczności od kandydatów – ułatwia to budowanie ich ścieżek karier. Dla pracodawcy ważne jest, aby pracownik był związany z firmą, a nie konkretnym działem – podkreśla Jacek Olejarz, ekspert HRK.

Ostatnie lata zmieniły podejście firm na rynku FMCG do doświadczenia Key Account Managerów. Ważniejsza stała się elastyczność i otwartość na zmiany. Powinny o tym pamiętać szczególnie osoby, które myślą o objęciu w przyszłości funkcji zarządczych.