- Co więcej Minister Finansów proponuje kolejne nowelizacje ordynacji podatkowej, które oznaczają wzrost fiskalizmu i tym samym pogorszenie warunków dla aktywności gospodarczej - dodaje ekspert. Wyjaśnia też, że taka polityka, realizowana kosztem przedsiębiorców, zabija wzrost i przyczynia się do spadku przychodów podatkowych budżetu. - Zdecydowanie zbyt niemrawo realizowane są także działania prowzrostowe, zapowiedziane w II exposé Premiera. Wystarczy jedynie wspomnieć, że minęło już ponad pół roku od przedstawienia pomysłu Polskich Inwestycji Rozwojowych. Właśnie teraz jest czas, w którym ta inicjatywa powinna zacząć realizować swoje cele - mówi Brzozowski.

W kontekście dzisiejszych danych oraz bierności rządu w walce z grożącą Polsce recesją zdecydowanie cieszy ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej, dotycząca obniżki stop procentowych. - Fakt, że jest to kolejna z serii obniżek i w konsekwencji stopy procentowe osiągnęły najniższy poziom w historii, pokazuje determinację RPP do tego, aby kontynuować tzw. politykę antycykliczną. Taka determinacja jest teraz potrzebna - mówi Jacek Brzozowski.