Potrzebny jest rozważny bilans w polityce klimatycznej UE

Jak akcentowała, ambitnej polityce klimatycznej musi towarzyszyć równie ambitne finansowanie transformacji, przy czym należy zapewnić balans między potrzebami polityki klimatycznej, a potrzebami rozwojowymi.

We wtorek, na niespełna trzy tygodnie przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie, w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konferencja PRECOP27, poświęcona tematom związanym ze zmianami klimatycznymi.

W wystąpieniu odtworzonym na konferencji europosłanka Wiśniewska nawiązała do dziedzictwa szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach w 2018 r., dotyczącego sprawiedliwej transformacji regionów górniczych w kontekście polityki klimatycznej.

Wiśniewska przypomniała, że w 2019 r. Komisja Europejska ustanowiła Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, w skład którego wchodzi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Zaznaczyła, że mechanizm ten jest niezbędny w procesie przechodzenia na mniej emisyjną gospodarkę.

Wysokie koszty transformacji energetycznej

Proces transformacji energetycznej nie może odbyć się pospiesznie - powinien zostać szczegółowo zaplanowany i powinien być konsultowany społecznie. Musimy być świadomi tego, że transformacja regionów węglowych będzie wiązała się z bardzo wysokimi kosztami, a FST absolutnie nie jest wystarczający

- oceniła europosłanka.

Zaznaczyła, że pod tym względem Unia Europejska powinna zabezpieczyć adekwatne środki. "Ambitnej polityce klimatycznej musi towarzyszyć równie ambitne finansowanie transformacji, tak aby naczelne hasło Komisji Europejskiej, mówiące o tym, że polityka klimatyczna nikogo nie zostawia w tyle, nie było tylko pustym sloganem" - przekonywała.

Jak przypomniała, wprawdzie UE dysponuje funduszami, które mogą być całkowicie, bądź częściowo kierowane na pomoc regionom węglowym, jak FST, Fundusz Społeczno-Klimatyczny, czy środki w ramach Funduszu Spójności, ale - w jej ocenie - te fundusze powinny być odpowiednio zwiększane.

Należy zapewnić odpowiedni balans pomiędzy ambitną polityką klimatyczną Unii, zakładającą przejście z gospodarki opartej na paliwach kopalnych, na gospodarkę w dużej mierze opartej na odnawialnych źródłach energii, a pomiędzy potrzebami rozwojowymi Polski, a szczególnie regionów górniczych

- powiedziała Wiśniewska.

Nie można zapominać o rynku pracy

Zwróciła też uwagę na potrzebę sprawiedliwego podejścia do rynku pracy. "Przed Polską stoją największe wyzwania związane z transformacją energetyczną, ponieważ to Polska posiada najwięcej czynnych kopalń w UE, które są miejscem pracy dla setek tysięcy mieszkańców regionów" - przypomniała dodając, że nie są to tylko górnicy, ale też pracownicy sektora okołogórniczego.

Dlatego też regiony silnie uzależnione od węgla, których PKB jest niższe niż średnia unijna, powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie oraz pomoc przy przygotowywaniu swoich regionalnych planów transformacji

- dodała Wiśniewska, kładąc akcent na potrzeby związane z przekwalifikowaniami pracowników.

Wiśniewska podkreśliła, że transformacja energetyczna regionów górniczych może być szansą na dalszy rozwój ekonomiczny regionów, poprawę środowiska naturalnego oraz zwiększenie dobrobytu mieszkańców.

Biorąc pod uwagę agresję rosyjską na Ukrainę, uważam że cała polityka klimatyczna UE powinna zostać pilnie zrewidowana, a jej akcent winien być pozostawiony na zapewnienie niezależności energetycznej, a tym samym bezpieczeństwa energetycznego

- powiedziała europosłanka.

Odchodzenie od węgla jest nierozważne

Odchodzenie od węgla w obecnej sytuacji geopolitycznej staje się działaniem nierozważnym i nierozsądnym, bowiem najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne. A więc potrzebujemy nowego, odważnego spojrzenia na udział węgla w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej

- podsumowała Wiśniewska.

Przed czterema laty Katowice były gospodarzem 24. sesji szczytu klimatycznego ONZ. Teraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które w grudniu 2018 r. gościło ok. 20 tys. uczestników COP24, przygotowano rozpoczętą we wtorek dwudniową konferencję PRECOP27, poprzedzającą spotkanie COP27. Odbędzie się ono w Egipcie w dniach 6-8 listopada.

Współorganizatorem PRECOP27, obok katowickiej Grupy PTWP, jest UN Global Compact - największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ. Zaangażowana w przygotowanie PRECOP27 w Katowicach organizacja UN Global Compact Network Poland to sekretariat polskich członków UNGC i akcelerator programów oraz działań lokalnych.