Ukraińcy pracują m.in. w handlu i rolnictwie

- Według danych Narodowego Banku Polskiego z 2018 r. bardzo duża część wschodnich sąsiadów pracowała w Polsce w usługach dla gospodarstw domowych (34,6%), budownictwie (22,7%), rolnictwie (17,4%) hotelarstwie i gastronomii (16,5%) oraz w handlu hurtowym i detalicznym (6,5%) - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.

- Aktualnie na podstawie oświadczeń wydanych w 2021 r. najwięcej przedstawicieli Ukrainy pracuje w branży przemysłowej (35,3%), budowlanej (18,1%), transportowej (17,5%), administracyjnej (15,6%), handlowej (4,5%), hotelarskiej i gastronomicznej (3%), rolnictwie (1,4%), służbie zdrowia i pomocy społecznej (1%). Działalność profesjonalną prowadzi 0,9% mniejszości ukraińskiej - tłumaczy.

Polska może zatrudnić 300 tys. obcokrajowców

- Wyjazd ukraińskich pracowników na pewno będzie wyzwaniem dla polskich pracodawców. Jednak docelowo nie wpłynie to znacznie na osłabienie gospodarki. Jeżeli chodzi o otwarte wakaty, nie powinno być z nimi problemu. Na koniec III kwartału 2021 r. ich liczba wyniosła ponad 150 tys., więc tyle osób można przyjąć do pracy bardzo szybko. Na polskim rynku pracy znajdzie się miejsce również dla kobiet z dziećmi czy osób starszych. Chłonność polskiej gospodarki w zatrudnianiu cudzoziemców jest naprawdę wysoka. W najbliższym czasie polski rynek pracy będzie w stanie wchłonąć nawet 300 tys. obcokrajowców - podkreśla Artur Skiba.

- Dużo ofert pracy jest w branży retail, gastronomicznej, usługowej i centrach usług wspólnych. Jeżeli chodzi o same procesy poszukiwania pracy dla cudzoziemców, to nastąpiło ich mocne przyspieszenie. Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub wojewódzkiego urzędu pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe - dodaje.

- Poszukujący zatrudnienia mogą również skorzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy nawet bez wizyty w urzędzie pracy, wystarczy jedynie zalogować się na stronie www. Przeszukiwanie ofert możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej codziennie w bazie dostępnych jest ok. 70 tys. wolnych miejsc pracy. Co ciekawe, badania przeprowadzone w Polsce w 2018 r. wyraźnie wskazywały na niski poziom dopasowania kompetencji cudzoziemców do potrzeb rynku pracy - 

Antal rusza z działaniami edukacyjnymi

- Jak wynika z deklaracji pracowników z Ukrainy, 70% respondentów uważało, że wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji. Podobne wnioski dostarcza raport pt. Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy. Ze względu na trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie (22,9%), nieznajomość języka polskiego (21,6%) lub brak zapotrzebowania na wyuczony zawód (18,7%) 77% Ukraińców pracuje w Polsce poniżej swoich kwalifikacji - informuje prezes Antal.

- Coraz więcej obywateli Ukrainy bierze udział w procesach rekrutacyjnych Antal na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. W najbliższym czasie chcemy podjąć nowe działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, które będą miały na celu pomoc w podjęciu pracy przez wschodnich sąsiadów. Jako Antal chcemy, aby te działania ułatwiły cudzoziemcom poruszanie się po polskim rynku pracy adekwatnej do ich kompetencji - podsumowuje Artur Skiba.