Jakie jest obecnie zainteresowanie przedsiębiorców ubezpieczeniami transakcji?

- Wzrost zainteresowania ubezpieczeniem należności jest widoczny. Wpływ na to ma aktualna koniunktura gospodarcza, a także niewątpliwie rosnąca świadomość ubezpieczeniowa klientów. Obecne spowolnienie gospodarcze, a co za tym idzie zatory płatnicze w gospodarce mobilizują firmy do zabezpieczania się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Coraz więcej klientów ma świadomość, że sprzedaż kończy się dopiero sukcesem w momencie otrzymania zapłaty za sprzedane towary czy usługi. W 2012 roku zanotowaliśmy wzrost ilości wniosków o ubezpieczenie o 27 proc. w stosunku do roku 2011. Natomiast w pierwszych trzech miesiącach tego roku ilość wniosków w stosunku do analogicznego okresu wzrosła o 17,4 proc.

Czy na przestrzeni ostatniego roku zmieniło się podejście firm do ubezpieczeń transakcji?

- W sytuacji, kiedy ryzyko braku zapłaty zaczęło się częściej urzeczywistniać, firmy bardziej zwracają uwagę na realność ochrony niż na jej cenę. Zatem większą wagę przywiązują do oferowanych przez zakłady ubezpieczeń limitów kredytowych dla poszczególnych kontrahentów i tzw. ogólnego poziomu pokrycia. Widoczny jest także wzrost zainteresowania ubezpieczeniem wśród firm, które dotychczas się nie ubezpieczały oraz wśród firm małych, którym często wydawało się, że problem upadłości kontrahentów ich nie dotyczy, a decydującą rolę pełnią bezpośrednie kontakty z odbiorcami. Należy też podkreślić, że coraz częściej klienci widzą potrzebę ubezpieczania ryzyka braku zapłaty także ze strony wielkich korporacji czy sieci handlowych, które zwykle były do tej pory wyłączane z ochrony, jako pewni płatnicy.

Jakie są pana prognozy na najbliższe miesiące, biorąc pod uwagę fakt, że nadal sytuacja gospodarcza w Europie jest niepewna?

- W najbliższym czasie przedsiębiorcy polscy będą w sytuacji odmiennej od tej, w jakiej byli prawie ciągle przez ostatnich dwadzieścia lat. Zazwyczaj, kiedy na świecie gospodarka nie prezentowała się najlepiej, sporo towaru i usług zawsze można było uplasować na rynku krajowym. Teraz, po raz pierwszy od bardzo dawna, będziemy mieli do czynienia z sytuacją odwrotną. Popyt na rynku krajowym odbudowywał się będzie bardzo powoli, lepiej zaś powinien prezentować się popyt z zagranicy. Najważniejsze będzie dla nas przyjście normalizacji i ożywienia w gospodarce niemieckiej. Lepszy dzięki temu będzie popyt tak na dobra konsumpcyjne, jak i na zaopatrzeniowe i inwestycyjne.