Z unkcji wiceprezesa odwołany natomiast został Sławomir Krużmanowski.

- Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z dniem 23 maja 2016 roku odwołała ze stanowiska członka Zarządu Sławomira Krużmanowskiego oraz podjęła decyzję o odwołaniu z dniem 25 maja 2016 roku ze stanowiska Prezesa Zarządu Stanisława Majmana - podał PAIIiZ.

- Jednocześnie Rada Nadzorcza PAIiIZ S.A. ze swojego grona delegowała na okres nie dłuższy niż trzy miesiące pana Bartłomieja Pawlaka do wykonywania czynności Prezesa Zarządu - podano.

Jak poinformowało na Twitterze Ministerstwo Rozwoju, zmiany w PAIiIZ mają służyć poprawie funkcjonowania i efektywności agencji ze względu na kluczową rolę, jaką PAIiIZ będzie odgrywać w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju to część ogłoszonego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. PFR ma łączyć w sobie wszystkie instytucje odpowiedzialne za kwestie rozwojowe, m.in. KUKE SA, BGK, PARP, PAIiIZ, ARP.

Majman był prezesem agencji od lipca 2009 roku. Bartłomiej Pawlak jest członkiem Rady Nadzorczej PAIiIZ.