Firma Procter & Gamble zobowiązała się, że w ciągu najbliższej dekady prowadzone przez nią działania operacyjne będą neutralne emisyjnie. P&G osiągnie ten cel dzięki różnorodnym działaniom interwencyjnym, zapewniającym ochronę, poprawę i rekultywację środowiska naturalnego. Koncern uznaje, że kolejna dekada stanowi dla świata kluczowy okres przyspieszenia postępu w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W związku z tym, P&G wykracza poza swoje obecne, wynikające z celów ustanowionych przez SBT (Science Based Target Initiative) ambicje zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50%, poszerzając portfolio wdrażanych naturalnych rozwiązań klimatycznych. Pozwoli to firmie zbilansować pozostałą część emisji i utrzymać neutralność węglową w ciągu najbliższych 10 lat. Według obecnych szacunków, w latach 2020-2030 koncern będzie musiał skompensować około 30 milionów ton dwutlenku węgla.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych pozostaje priorytetem P&G. Spółka jest na dobrej drodze do obniżenia o 50% emisji gazów cieplarnianych i zakupu 100% energii ze źródeł odnawialnych - do czego zobowiązała się w swojej strategii zrównoważonego rozwoju „Ambicja 2030”. Ponadto, P&G będzie kontynuować projekty w obszarze energii wiatrowej, słonecznej i geotermalnej, które mają przyspieszyć tempo całkowitego przejścia na korzystanie ze źródeł odnawialnych. Wysiłki firmy są zgodne z tym, co z naukowego punktu widzenia jest konieczne, aby możliwie skutecznie ograniczyć globalny wzrost temperatury. Niezbędne działania będą wykraczać długo poza rok 2030. Z przyczyn technologicznych, części emisji nie uda się jednak wyeliminować do 2030 r. Inwestując w naturalne rozwiązania klimatyczne, firma przyspieszy pozytywny wpływ swoich działań już w perspektywie najbliższych 10 lat.

Najnowsze raporty podkreślają, że wprowadzane na świecie rozwiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych są niewystarczające. Najbliższa dekada to okres krytyczny z punktu widzenia obniżenia emisji do poziomu, który pozwoli na ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C. To zadanie będzie niezwykle trudne do wykonania, jeśli społeczeństwo nie zacznie ograniczać emisji przed końcem dekady. Do 2050 r. emisja dwutlenku węgla musi spaść do zera lub być blisko tego poziomu. Jeśli natychmiast nie zostaną podjęte konieczne działania, przyszłe pokolenia będą narażone na większe ryzyko wynikające z wpływu zmian klimatycznych, a realizacja celów Porozumienia Paryskiego stanie pod znakiem zapytania.

„Zmiany klimatyczne są faktem, a my musimy podjąć natychmiastowe działania” – powiedział David Taylor, Prezes Zarządu i CEO P&G: „Ograniczając nasz ślad węglowy i inwestując w naturalne rozwiązania klimatyczne, w ciągu dekady nasze działania operacyjne będą neutralne pod względem emisji, dzięki czemu przyczynimy się do ochrony najbardziej narażonych ekosystemów i społeczności na całym świecie.”

P&G wraz ze swoimi partnerami, Conservation International i World Wildlife Fund (WWF), będą identyfikować i finansować realizację szeregu projektów, które mają na celu ochronę, poprawę i rekultywację najważniejszych ekosystemów, takich jak lasy, tereny podmokłe, łąki i torfowiska. Oprócz zdolności do sekwestracji większej ilości dwutlenku węgla, istotnym aspektem naturalnych rozwiązań klimatycznych są dodatkowe korzyści środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, które mogą dzięki nim powstać. Poza ochroną i wspieraniem przyrody, naturalne rozwiązania klimatyczne mogą także poprawiać jakość życia lokalnych społeczności. Wraz z realizacją działań w tym zakresie, P&G będzie identyfikować, mierzyć i komunikować publicznie dodatkowe korzyści płynące z realizowanych inwestycji w środowisko naturalne.

P&G rozwija obecnie portfolio projektów na całym świecie, w które zainwestuje. Wśród wytypowanych już projektów są:

Philippines Palawan Protection Project we współpracy z Conservation International – inicjatywa stworzona w celu ochrony, poprawy oraz rekultywacji lasów namorzynowych i najważniejszych ekosystemów Palawanu (Filipiny). Palawan to wyspa, która znajduje się na czwartym miejscu wśród „niezastąpionych” obszarów, na których żyją zagrożone bezpowrotnym wyginięciem unikalne gatunki zwierząt.

Atlantic Forest Restoration Planning we współpracy z WWF - planowana rekultywacja puszczy atlantyckiej na wschodnim wybrzeżu Brazylii, która w istotny sposób wpłynie na tamtejsze ekosystemy, zbiorniki wodne, a także przyniesie szereg dodatkowych korzyści, w tym poprawę bezpieczeństwa żywnościowego w regionie.

Evergreen Alliance we współpracy z Arbor Day Foundation - wspólna inicjatywa realizowana z udziałem korporacji, lokalnych społeczności i obywateli, którzy podejmują kluczowe działania zmierzające do zachowania przyrody zagrożonej przez zmiany klimatyczne - nasadzenia na obszarach zniszczonych wskutek pożarów i rozwój terenów leśnych w Północnej Kalifornii i w Niemczech.

„Natura musi stać się najważniejszym punktem każdej strategii walki z kryzysem klimatycznym” - komentuje dr M. Sanjayan, CEO Conservation International. „Badania wskazują, że realizacja celów klimatycznych jest możliwa wyłącznie, jeśli będziemy chronić i odnawiać ekosystemy obfitujące w dwutlenek węgla, a także ulepszać metody gospodarowania nimi. Odpowiednio przeprowadzone, działania te mogą przynieść jedną trzecią niezbędnej w ciągu najbliższej dekady redukcji emisji, a także zaowocują poprawą życia społeczności na pierwszej linii frontu walki ze zmianami klimatycznymi. Bardzo cieszymy się, że wspólnie z Procter & Gamble chronimy środowisko naturalne - ta inwestycja przyniesie korzyści całej planecie i jej mieszkańcom.”

„Z P&G współpracujemy od 10 lat, realizując programy na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym i ochrony terenów leśnych, ponieważ zakres działalności koncernu pozwala mu realizować działania o znaczącej skali” - powiedział Carter Roberts, prezes i dyrektor wykonawczy WWF w USA. „Co ważne, P&G podejmuje działania, które nie tylko ograniczają ślad węglowy własnego biznesu. P&G zaangażowało się w działania organizacji Renewable Energy Buyers Alliance na wczesnym etapie jej funkcjonowania, co przyczyniło się do zwiększenia skali zakupów energii ze źródeł odnawialnych na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Dzisiejszy komunikat, kładący nacisk na rolę, jaką może odgrywać ochrona przyrody - nie tylko w zakresie pochłaniania emisji dwutlenku węgla, ale także jako istotne źródło zasobów i surowców niezbędnych do utrzymania życia na Ziemi - jest kolejnym etapem postępu. Cieszymy się na kolejną dekadę współpracy z P&G, zmierzającą do realizacji ogłoszonych właśnie zobowiązań.”

Zobowiązanie P&G do realizacji zadań wykraczających poza cele SBT (Science Based Target Initiative) dotyczących redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej jest niezwykle istotne. Na tym firma jednak nie poprzestaje. Od przeszło dwudziestu lat P&G konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do zdyscyplinowanej, opartej o zasady naukowe, analizy cyklu życia produktów (Life Cycle Assessment), aby lepiej poznać emisje związane z łańcuchem dostaw i użyciem swoich produktów przez konsumentów.

Blisko 85% emisji P&G z zakresu 3 jest związane z użytkowaniem produktów przez konsumentów. Dzięki swoim markom, P&G dociera do ponad 5 miliardów ludzi. Taka skala działania wiąże się z odpowiedzialnością za zapewnienie konsumentom sposobów na redukcję ich własnego śladu węglowego – oferując produkty, które pozwalają oszczędzać energię, wodę i surowce naturalne.

Ponad 60% śladu węglowego środków piorących powstaje w trakcie użycia ich przez konsumentów i związane jest głównie ze zużyciem energii potrzebnej do podgrzania wody. Marki Ariel i Vizir od lat ulepszają składy produktów do prania pod kątem wydajności w niskich temperaturach i zachęcają konsumentów do prania w 30 stopniach. P&G dąży do tego, by 70% prań w pralce odbywało się w trybach niskiego zużycia energii. W tym obszarze koncern podjął wiele działań, m.in. edukując przez ostatnie 10 lat konsumentów w USA na temat zalet energooszczędnych programów prania. Według szacunków P&G, od 2015 r., dzięki rosnącej popularności trybów prania przy niskim zużyciu energii udało się zaoszczędzić około 15 milionów ton CO2 - to tak, jakby z dróg zniknęło 3 miliony samochodów.

Tabletki do zmywarki Fairy podważają powszechne przekonanie i pokazują, że korzystanie ze zmywarek może być sposobem na oszczędność energii i wody w porównaniu z tradycyjnym sposobem zmywania. Tabletki pozwalają pominąć etap mycia wstępnego, co skutkuje oszczędnością energii potrzebnej do podgrzania wody. Z kolei płyny do zmywania marki Fairy bardzo skutecznie usuwają tłuszcz i pozwalają oszczędzać wodę i energię: samo zmniejszenie temperatury zmywania o 20°C przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego dla pojedynczego zmywania nawet o 50% CO2.

„Naszą rolą jako liderów jest sprawienie, aby gospodarka i styl życia o niższej emisji były możliwe, przystępne dla wszystkich i przez nich pożądane” - komentuje Virginie Helias, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Procter & Gamble. „To my odpowiadamy za ochronę kluczowych rezerw węgla na świecie i realizację inwestycji w rozwiązania, które pomogą zregenerować naszą planetę. Konsumenci również chcą bardziej angażować się w działania będące odpowiedzią na zmiany klimatyczne. Produkty naszych marek docierają do 5 miliardów ludzi na całym świecie. Dlatego staramy się każdego dnia realizować zmiany na lepsze, promując odpowiedzialną konsumpcję przy pomocy produktów, które skutecznie i intuicyjnie pomagają budować niskoemisyjne nawyki.”

16 lipca 2020 r. P&G zebrał ekspertów i liderów ds. klimatu przy wirtualnym okrągłym stole prowadzonym przez National Geographic, by porozmawiać o roli natury jako rozwiązania klimatycznego. W wydarzeniu uczestniczyli: David Taylor - Prezes Zarządu i CEO P&G, Virginie Helias, Globalna Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Procter & Gamble, dr M. Sanjayan - CEO Conservation International, Carter Roberts - Prezes i CEO WWF w USA oraz aktywistki klimatyczne: Clover Hogan, Jiaxuan Zhang, Kehkashan Basu i Vanessa Nakate.