Jak wyliczył Parkiet, w ciągu ostatnich 12 miesięcy kursy spółek spożywczych notowanych na giełdzie spadły średnio o 31 proc. Najsilniej zostały przecenione akcje producentów dań gotowych i przetworów rybnych - ich walory potaniały odpowiednio o 54 proc. i 45 proc.

W ubiegłym roku producenci żywności odczuli mocno wysokie ceny surowców, głownie cukru. Obecnie ceny ustabilizowały się, ponadto spółki wprowadziły podwyżki swoich produktów. To powinno przełożyć się na poprawę tegorocznych marż.

Najlepiej powinny radzić sobie w tym roku spółki z segmentu słodyczy, gdyż popyt na ich wyroby jest zazwyczaj niezależny od wahań koniunktury. W trudnej sytuacji mogą być natomiast spółki rybne - czytamy w Parkiecie.