Producenci opakowań tekturowych dla żywności w różnym zakresie wspierają swoich klientów oferując im szeroko rozumiane doradztwo. Praktycznie wszyscy oferują usługi projektowania, przygotowania prototypów, testowania. Niektórzy oferują możliwość badań jakościowych, m.in. mierzenia parametrów tektury.

- W DS Smith poszliśmy dalej. Prowadzimy dla klientów i potencjalnych klientów warsztaty, których celem jest ukazanie sytuacji w całym łańcuchu dostaw, gdzie lepsze decyzje dotyczące opakowań mają wpływ na sprzedaż i koszty klientów. Często te zmiany nie wpływają na koszt opakowania. Podczas warsztatów zwracamy uwagę min. na wymagania różnych kanałów dystrybucji wobec opakowań i uświadamiamy jak te wymagania przekładają się na sprzedaż. Klienci nie mają pełnej kontroli nad swoim produktem po tym jak opuszcza on ich fabrykę lub magazyn, a my mamy wiedzę nt. funkcjonowania współczesnego łańcucha dostaw w FMCG i możemy pomóc firmom znacznie zredukować niektóre ryzyka – zapewnia Robert Lis, marketing manager DS Smith.

Osobną sprawą jest doradztwo w zakresie procesu pakowania. Coraz więcej firm wdraża automatyczne linie pakujące, które służą obniżeniu kosztu pakowania (procesu jak i opakowań). Proces automatycznego pakowania jest ściśle powiązany z konstrukcją opakowania, więc kompetencje w tym obszarze są niezbędne.

- Rozwijamy też sposób pracy nad projektem opakowania, generalnie zmierza on w stronę coraz silniejszej współpracy z klientem, co znacznie podnosi jakość projektu i skraca czas jego opracowania, tym samym wdrożenia. To także oszczędności – zapewnia ekspert DS Smith.

Firma Smurfit Kappa również już na etapie projektowania nowego wyrobu klienta pomaga zaprojektować i wdrożyć adekwatne do produktu opakowanie. - Mając na uwadze wyzwania i presje kosztowe, jakie oddziaływają na naszych klientów, pomagamy zredukować koszty związane z produkcją oraz łańcuchem dostaw. Mówimy tu nie tylko o kosztach samych opakowań. Bierzemy pod uwagę wydajność oraz procesy logistyczne. Pozwala nam to na holistyczne podejście i wybór najlepszego rozwiązania dla naszego klienta. Większość tego typu projektów prowadzimy w zespołach międzyoddziałowych wraz z aktywnym uczestnictwem przedstawicieli klientów – mówi Marcin Sowik, innovation i development manager w firmie Smurfit Kappa.

Zdaniem Wacława Wasiaka, dyrektora Polskiej Izby Opakowań bliski kontakt producenta opakowania z producentami pakowanych produktów to podstawowy warunek opracowania opakowania odpowiadającego potrzebom zamawiającego opakowanie.

- Właściwie w każdym przypadku, a w szczególności w odniesieniu do opakowań żywności, opakowanie musi gwarantować bezpieczeństwo produktu w drodze od jego producenta do konsumenta. Zatem w procesie „tworzenia” opakowania musi mieć miejsce ścisła współpraca technologa opakowania i technologa pakowanego produktu. Przez technologa opakowania należy rozumieć jego projektanta oraz wykonawcę (producenta). Zaś pod pojęciem „technologa produktu” należy rozumieć producenta tego produktu. Tylko dobra znajomość produktu, jego własności, odporności na różnorodne warunki panujące w opakowaniu, wrażliwość na zachodzące w produkcie zmiany pod wpływem temperatury, przenikania gazów itp., gwarantuje wytworzenie dobrego opakowania. W przypadku opakowań żywności, ważną funkcją opakowania jest zapewnienie jak najdłuższej zdolności produktu do spożycia. Okres trwałości produktu określają łącznie czynniki mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne zależne od produktu. To „technolog produktu” zna te czynniki i powinien tą wiedzą podzielić się z „technologiem opakowania”, aby ten dobrał stosowny materiał, zdecydował czy to opakowanie ma być” aktywne” lub „inteligentne” – mówi Wacław Wasiak.