GUS dodał, że okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., kiedy notowano wzrost o 4,1 proc..

Produkcja budowlano-montażowa była o 12,5 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,9 proc.