- W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 18,3 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13,9 proc., mebli - o 12,5 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 11,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 11,6 proc. oraz urządzeń elektrycznych - o 10,9 proc. - napisał GUS.

- Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 21,3 proc., maszyn i urządzeń - o 9,7 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 9,4 proc. oraz napojów - o 3,0 proc. - dodano.

GUS podał, że w okresie styczeń-kwiecień produkcja sprzedana przemysłu była o 0,9 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku.