Mizerny wzrost gospodarczy Polski

W piątek w Ministerstwie Finansów odbywa się konferencja, na której podsumowana zostanie misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z materiału prasowego, przygotowanego na konferencję wynika, że MFW spodziewa się wzrostu PKB w Polsce w 2023 r. na poziomie 0,3 proc. Wzrost gospodarczy według prognoz funduszu ma przyspieszyć do 2,4 proc. w 2024 r. i do 3,7 proc. w 2025 r.

MFW zakłada spadek inflacji w Polsce

Jednocześnie MFW prognozuje spadek inflacji w Polsce do 7,2 proc. na koniec 2023 r. Inflacja ma spaść do 5 proc. na koniec 2024 r. i do 3,6 proc. na koniec 2025 r.

"NBP powinien odpowiedzieć na zmieniające się warunki i powinien być gotowy na dalsze podwyżki stóp procentowych, jeśli będzie to konieczne do obniżenia inflacji do poziomu celu inflacyjnego na koniec 2025 r." - podano.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc.