Poziom upadłości spółek prawa handlowego w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2016 r. jest ok. 35% niższy od spodziewanego. Jednocześnie poziom upadłości indywidualnych działalności gospodarczych jest o ok. 10% wyższy od zakładanego. W przypadku zachowania trendów z początku obecnego roku liczba upadłości może ulec wyraźnemu obniżeniu do poziomu poniżej 600 podmiotów.

Blisko rok temu na posiedzeniu w marcu 2015 r. Rada Polityki Pieniężnej poinformowała o końcu fazy łagodzenia polityki. Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie utrzymało stopy procentowe na poziomie ustalonym wiosną ubiegłego roku. Oczywiście taka decyzja było oczekiwana przez rynek, zwłaszcza biorąc pod uwagę wypowiedzi nowo wybranych członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy raczej skłaniali się ku pozostawieniu stóp procentowych na bieżącym poziomie. W aktualnej sytuacji gospodarczej, zarówno w kraju jak i na świecie, rewizja polityki pieniężnej najwcześniej może pojawić się po wiosennej projekcji inflacji, z którą zapozna członków RPP Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.

W 2016 r. pozytywnym czynnikiem dla popytu wewnętrznego będzie wprowadzenie programu „Rodzina 500+”. Przedmiotowe środki wpłyną na branże bezpośrednio wspierające rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice otrzymawszy dodatkowy dochód będą mogli przekazać część tych środków na inne wydatki rozkręcając w ten sposób koniunkturę, a co za tym idzie zmniejszając bezrobocie oraz proporcjonalnie zwiększając dochody budżetowe. Wspomniany dodatkowy dochód może być również zachętą do zakupienia większego mieszkania z dopłatą 500 zł (razy ilość posiadanych dzieci przekraczających liczbę jeden) miesięcznie do kredytu przez okres dorastania dzieci.

Z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczących danych o rachunkach narodowych za czwarty kwartał 2015 roku wynika, iż w ujęciu niewyrównanych sezonowo dynamik rocznych produkt krajowy brutto okazał się o 3,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, podczas gdy wzrost w kwartale trzecim wynosił 3,5%. Dane okazały się zgodne z przekazanymi przed kilku tygodniami danymi przyspieszonymi. Jednocześnie okazując się lepsze od wcześniejszych prognoz potwierdziły postępowanie ożywienia gospodarki. Scenariusz postępującego ożywienia jest więc realizowany i to z drobnym naddatkiem. Warto jednak podkreślić iż w utrzymaniu tendencji tej wiele zależy od sytuacji międzynarodowej, m.in.: ewentualnego zakończenia konfliktu za naszą wschodnią granicą, poprawą sytuacji gospodarczej w strefie euro, a także pozytywnym unormowaniem sytuacji ekonomicznej w Chinach.