Wcześniej bank SEB Bankas zakładał niższe o 1 proc. bezrobocie w porównaniu z obecnie prognozowanym.Teraz bezrobocie na Litwie zbliża się do 14 proc.

Według Nausedy, stabilizacji bezrobocia można się spodziewać, gdy wzrost gospodarczy kraju wynosi 4-5 proc. Według analityków, PKB w tym roku wzrośnie 1 proc., a w następnym 4 proc.