W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,2 proc.