Jak poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima z Zielonki. "Firma zaoferowała zrealizowanie zamówienia za kwotę ponad 6,5 mln zł, w terminie do końca lipca 2018 r., dając 72 miesiące gwarancji" - dodała.

Rarus zaznaczyła, że jeśli w ciągu 5 dni nie wpłyną odwołania od wybory oferty, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wykonawcą umowy.

W przetargu złożona była też druga oferta, która była droższa i wynosiła 7,37 mln zł. Oferty były oceniane według trzech kryteriów: cena, okres gwarancji i termin realizacji.

Przetarg obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową Systemu Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) przed przejściem granicznym w Korczowej wraz z elementami systemu zarządzania ruchem dla odcinka autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 94.

Jak zaznaczyła Rarus, istniejąca organizacja ruchu na przejściu granicznym w Korczowej powoduje blokowanie drogi krajowej nr 94 przez pojazdy ciężarowe, które czekają na odprawę.

"Planowana inwestycja ma na celu niedopuszczenie do tworzenia się na tej drodze kolejki pojazdów. Do buforowania kolejki wykorzystane zostaną parkingi zlokalizowane na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych Hruszowice przy autostradzie A4 oraz w miejscowości Młyny przy drodze krajowej nr 94" - podkreśliła rzeczniczka.

Wraz z systemem buforowania pojazdów ciężarowych, na odcinku autostrady A4 poprzedzającym przejście graniczne w Korczowej, a także na odcinku drogi krajowej 94, zaprojektowane zostaną urządzenia systemu zarządzania ruchem. Dzięki nim możliwe będzie informowanie kierowców m.in. o liczbie miejsc parkingowych czy warunkach pogodowych.

Praca tego systemu nadzorowana będzie przez Straż Graniczną. System obsługiwany i utrzymywany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.