Proklamacja nowego Króla Wielkiej Brytanii

Proklamacja zostanie następnie odczytana dwukrotnie w Londynie - z balkonu w Pałacu św. Jakuba i w starej siedzibie giełdy, Royal Exchange, w londyńskim City, a także w stolicach pozostałych części składowych Zjednoczonego Królestwa, w Edynburgu, Cardiff i Belfaście. Jak wyjaśniono, w czasie proklamacji flagi zostaną na godzinę podniesione na pełną wysokość masztu, po czym zostaną opuszczone do połowy, i pozostaną tak do końca żałoby.

Proklamacja jest aktem symbolicznym, bo Karol został królem automatycznie w chwili śmierci Elżbiety II.

Poinformowano również o tym, że Karol III wygłosi orędzie do narodu w piątek o godz. 18.00.