Ministrowie pracy, polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów reprezentujący 28 państw członkowskich przyjęli wniosek skierowany do rządów krajowych państw UE na temat opracowania planów dotyczących wspierania zdrowych wzorców w konsumpcji żywności

- Zdrowy wybór powinien być łatwym wyborem. Aby osiągnąć ten cel, potrzebne jest podejście holistyczne: środowisko, które wspiera i zachęca do korzystania ze zdrowych wzorców jeśli chodzi o konsumpcję żywności, obiektywne informacje o wartości odżywczej oraz edukacja za pomocą publicznej polityki zdrowotnej będą kluczowe dla polityki i działań na szczeblu krajowym i lokalnym - czytamy w podsumowaniu z posiedzenia EPSCO.

Poprawa składu produktów żywnościowych poprzez redukcję zawartości soli, tłuszczów nasyconych, cukrów nie powinna jednak prowadzić do obniżenia wartości energetycznej. Państwa powinny działać także na rzecz większej dostępności małych lub zmniejszonych porcji.

Członkowie Rady zwracają uwagę, że część państw członkowskich poczyniła postępy w zakresie poprawy wyborów żywieniowych. Jednocześnie różnice kulturowe w preferencjach i wzorach żywieniowych mogą częściowo determinować podejście i tempo redukcji soli, tłuszczów i cukrów.

Członkowie EPSCO zobowiązali się do przedstawiania co dwa lata okresowych raportów w celu omówienia najlepszych praktyk i wyników.

„Uzdrowienie” europejskiej żywności powinno odbywać się stopniowo, aby nie wzbudzać niepokoju wśród konsumentów oraz ze szczególnym uwzględnieniem żywności dla niemowląt i dzieci aby chronić najmłodszych przed wykształceniem nawyku jedzenia produktów o wysokiej zawartości soli i cukru.

Vytenis Andriukaitis, komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności nie krył zadowolenia widząc tak silne zaangażowanie holenderskiej prezydencji w Radzie UE w temat zdrowej żywności. Jak dodał, przyjęte na posiedzeniu EPSCO wnioski są kolejnym krokiem do zwiększenia świadomości i podjęcia kolejnych działań w tym kierunku zarówno na szczeblu unijnym, jak i na poziomie państw członkowskich.

Wnioski z posiedzenia poparła także zrzeszająca przedstawicieli producentów grupa FoodDrinkEurope. – Apelujemy do Komisji Europejskiej i państw członkowskich na rzecz stworzenia przyjaznego środowiska dla wszystkich przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, które będzie sprzyjać innowacyjności, także w kwestii składu produktów spożywczych, wraz z programami edukacyjnymi dla konsumentów na temat żywności, żywienia i zdrowego stylu życia. Dalsze prace na szczeblu UE nie powinny jednak prowadzić do stworzenia list „dobrej” i „złej” żywności, ponieważ byłoby to niewłaściwe z żywieniowego punktu widzenia - podsumowała organizacja w oświadczeniu.

Organizacja praw konsumentów BEUC z zadowoleniem przyjęła konkluzję EPSCO. Ilaria Passarani, szef ds. żywności i zdrowia powiedziała, że skupienie się na składzie produktów ma sens. – Pojedyncza kanapka lub miska płatków zbożowych może zawierać więcej cukru niż wynosi dopuszczalna dzienna dawka. Wierzymy, że europejskie rządy przejdą od słów do czynów. Jako BEUC wielokrotnie podkreślaliśmy, że pozornie identyczne produkty mogą dwu- a nawet trzykrotnie różnić się jeśli chodzi o zawartość cukru, tłuszczów i soli. Najwyższy czas, aby zwrócić uwagę na wysoki poziom tych składników w żywności i napojach – dodała.

Poprawa jakości i wartości zdrowotnej żywności jest jednym z priorytetów holenderskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Na początku 2016 roku Holandia opublikowała mapę drogową w celu opracowania konkretnych działań na rzecz zapewnienia zdrowszych wyborów żywieniowych. Dokument został zatwierdzony przez większość państw członkowskich, a także przedstawicieli branży i organizacji zdrowia publicznego.