"Zbliżamy się do poziomu tzw. naturalnej stopy bezrobocia, co oznacza, że kolejne tak spektakularne spadki będą trudne do osiągnięcia" - powiedziała komentując dane GUS.
 
GUS podał, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w IV kwartale 2018 r. 3,8 proc. wobec 3,8 proc. w III kwartale.