Raport Social Progress Index 2016 (SPI), którego Deloitte jest partnerem strategicznym, pokazuje, które państwa są najbardziej rozwinięte społecznie.

Jak podkreślają autorzy raportu, wzrost PKB nie pokazuje pełnej kondycji, w której znajduje się społeczeństwo i gospodarka danego kraju. Dlatego badając sytuację poszczególnych państw, w raporcie uwzględnia się czynniki społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, m.in. jakość powietrza, warunki sanitarne, bezpieczeństwo osobiste, dostęp do informacji i środków komunikacji, zdrowie i dobre samopoczucie, prawa osobiste, dostęp do edukacji, równość i tolerancję.

W tegorocznym rankingu Polska znalazła się w gronie państw o wysokim poziomie rozwoju społecznego. Choć nasz kraj spadł z 27 na 30 miejsce, to uzyskał w sumie 79,76 punktów, czyli poprawił wynik w stosunku do 2015 r. (77,98 punktów).

W zestawieniu uwzględniono 133 państwa, które obejmują swym zasięgiem 94 proc. światowej populacji. Podobnie jak w ubiegłych latach najwyżej oceniono kraje Europy, Ameryki Północnej oraz Australii, a najgorzej państwa Afryki subsaharyjskiej oraz Azji Środkowej i Południowej. Najwyższe wskaźniki rozwoju społecznego osiągnęły Finlandia, Kanada oraz Dania. Z kolei trzy ostatnie miejsca w rankingu należą niezmiennie do Afganistanu, Czadu oraz Republiki Środkowoafrykańskiej.

W tegorocznym rankingu wyliczono średnią dla całego świata, która wyniosła 62,88 punktów, co oznacza wynik pomiędzy poziomem, który osiągnęły Mongolia i Kirgistan.

Polska znalazła się w tzw. drugiej grupie państw, które charakteryzują się wysokim poziomem rozwoju społecznego. W tej samej kategorii znalazła się większość krajów Unii Europejskiej oraz USA.

Lepszą pozycję od Polski spośród krajów naszego regionu udało się osiągnąć Słowenii (20), Czechom (22) i Estonii (23). Za nami znalazły się m.in. Słowacja (31), Chorwacja (33), Litwa (34), Węgry (35), Łotwa (36), Rumunia (42) oraz Bułgaria (43).

W porównaniu do krajów o podobnym wzroście PKB Polska została oceniona najlepiej w kontekście bezpieczeństwa osobistego. Natomiast wciąż mamy problem z dostępem do stosunkowo niedrogich mieszkań, zdrowiem społeczeństwa (otyłość), czy jakością powietrza.

SPI powstaje poprzez obliczenie średniej uzyskanej z analizy trzech kategorii, które z kolei składają się z 53 zmiennych.

Polska najlepszy wynik otrzymała w kategorii zaspokojenie fundamentalnych potrzeb człowieka (90,97), gorzej wypadła w kategorii fundamenty dobrobytu (80,15), a najsłabiej - pod względem możliwości awansu społecznego i wolności osobistych (68,16).