"Chciałbym, abyśmy umacniali ten dobry wizerunek, ale nie zapominali, że sukces musi być kontynuowany i wspierany nowymi impulsami. Robimy to poprzez zmiany w otoczeniu regulacyjnym polskiej gospodarki. Dzisiaj największym wyzwaniem jest wzmocnienie instytucjonalne na poziomie państwa i na poziomie samorządów" - powiedział podczas konferencji, na której zaprezentowano raport, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Według partnera zarządzającego zespołem doradztwa podatkowego Ernst&Young Jacka Kędziora Polska, obok Irlandii, jest liderem jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji w sektorze usług biznesowych. "Uważam, że stabilizacja społeczno-polityczna istotnie wpływa na postrzeganie naszego kraju (...), co w dzisiejszym otoczeniu ma bardzo istotne znaczenie dla inwestorów i tych, którzy podejmują decyzje inwestycyjne" - powiedział Kędzior.

Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman zaznaczył, że w kryzysie o inwestycje toczy się coraz bardziej zaciekła walka. "Wyniki badań potwierdzają pewną tezę, którą widzimy w praktyce (...), że paradoksalnie w kryzysie, szczególnie w ostatnich kilku latach, Polska wyraźnie wypiękniała w oczach tych ludzi, którzy w świecie decydują o strumieniu inwestycji" - powiedział. Zaznaczył, że strumień ten tworzy coraz więcej miejsc pracy.

Majman podkreślił, że rośnie udział Polski na światowej i europejskiej mapie inwestycji. ""Jeżeli czegoś nie zepsujemy, to za rok powinniśmy się spotkać w równie dobrych nastrojach" - uważa szef PAIiIZ.

Zgodnie z danymi pokazanymi w raporcie, w 2012 r. Polska przyciągnęła 148 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (najwięcej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) wobec 121 inwestycji w 2011 r. To oznacza wzrost o 22,3 proc., który plasuje Polskę na pierwszym miejscu w Europie. Pod względem liczby inwestycji jesteśmy na siódmym miejscu w Europie za Zjednoczonym Królestwem (prawie 697 inwestycji), Niemcami, Francją, Hiszpanią, Belgią i Holandią.

Dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym udało się stworzyć w Polsce w ubiegłym roku 13 tys. 111 miejsc pracy, czyli o 67 proc. więcej niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o liczbę utworzonych miejsc pracy, dzięki BIZ Polska znalazła się na drugim miejscu w naszym regionie po Rosji i trzecim w Europie (liderem w Europie jest Zjednoczone Królestwo, gdzie BIZ stworzyły ponad 30 tys. miejsc pracy, przy dynamice 1,4 proc.), ale w przypadku dynamiki wzrostu miejsc pracy zajęła pierwsze miejsce na Starym Kontynencie.

Średnio liczba zatrudnionych na każdy projekt BIZ w Polsce wyniosła 88,6, co dało nam trzeci wynik w Europie.

Analitycy z Ernst&Young badali także postrzeganie poszczególnych krajów Europy przez osoby decydujące o inwestycjach bezpośrednich. Wynika z nich, że Polska jest najatrakcyjniejszą lokalizacją dla BIZ w naszym regionie - wskazało tak 37 proc. ankietowanych decydentów, a drugie Czechy uzyskały 15 proc. głosów. 8 proc. respondentów wskazało na Węgry, a 6 proc. Rumunię. Ukraina zdobyła 5 proc. głosów, Turcja 2 proc., natomiast Serbia 1 proc.

W Europie Zachodniej najatrakcyjniejsze są Niemcy (38 proc. głosów) i Francja (17 proc.)

W badaniu dotyczącym regionu Europy Środkowo-Wschodniej wzięło udział 226 firm prowadzących działania w skali międzynarodowej.