Z danych Colliers wynika, że całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce na koniec I kwartału 2013 r. osiągnęła poziom ponad 7,48 mln mkw. W budowie znajdowało się natomiast ok. 240,6 tys. mkw., z których blisko 70 proc. została już wynajęta.

W pierwszych trzech miesiącach roku do użytku zostało oddanych 128,1 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych. Jest to wynik niższy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy to nowa podaż wyniosła ponad 194 tys. mkw.

Wolumen transakcji osiągnął poziom nieco ponad 351,3 tys. mkw., co dało wynik słabszy niż w ostatnim kwartale 2012 roku, kiedy to wynajęto ok. 475 tys. mkw. Na ogół transakcji złożyły się w porównywalnym stopniu nowe umowy (51 proc.) oraz renegocjacje (49 proc.).

Współczynnik powierzchni niewynajętych wzrósł w stosunku do ostatniego kwartału 2012 roku i wyniósł 10,2 proc. Było to wynikiem wzrostu podaży oraz spadku aktywności najemców.

W stosunku do poprzedniego kwartału czynsze za powierzchnie magazynowe nie uległy znaczącej zmianie, jednak w regionach, w których współczynnik powierzchni niewynajętych obniżył się, możemy obserwować niewielką tendencję wzrostową.

Całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych w trzech warszawskich strefach na koniec I kwartału 2013 pozostała na niezmienionym poziomie 2,6 mln mkw. Obecnie w trakcie budowy znajduje się sześć obiektów o łącznej powierzchni około 55,8 tys. mkw., z czego 63 proc. zostało już wynajęte.

W Polsce Centralnej zasoby powierzchni magazynowych w I kwartale pozostały na poziomie z końca 2012 r., 1 mln mkw. W fazie budowy jest obecnie 19,5 tys. mkw. w ramach rozbudowy kompleksu Tulipan Park Stryków.

I kwartał 2013 r. nie przyniósł zmian w zasobach powierzchni magazynowych w rejonie Poznania. Istniejąca podaż pozostała na poziomie ok. 900,5 tys. mkw. Aktualnie w budowie znajduje się 28,5 tys. mkw., z czego prawie połowa jest już wynajęta.

Górny Śląsk - niezmiennie pozostaje drugim po Warszawie rynkiem magazynowym w Polsce. Całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych na koniec I kwartału wzrosła o 46,5 tys. mkw. i ukształtowała się na poziomie 1,4 mln mkw. W budowie znajduje się obecnie 35,1 tys. mkw. w ramach trzech projektów.

Kraków nadal pozostaje jednym z trzech najmniejszych rynków magazynowych w Polsce. Istniejąca podaż na koniec marca 2013 r. wyniosła niewiele ponad 149,5 tys. mkw.

Całkowita podaż powierzchni magazynowych we Wrocławiu zwiększyła się w I kwartale 2013 r. o 44,3 tys. mkw. i wyniosła ponad 765,5 tys. mkw. W budowie znajdują się trzy obiekty magazynowe o łącznej powierzchni przekraczającej 35,3 tys. mkw.

Gdańsk - całkowite zasoby powierzchni magazynowych na koniec I kwartału 2013 r. zwiększyły się o 14 tys. mkw. (w ramach Pomorskiego Centrum Logistycznego) i wyniosły 187,3 tys. mkw.

Toruń - podaż powierzchni magazynowych w porównaniu zarówno do poprzedniego kwartału jak i do całego roku 2012, nie uległa zmianie i wynosi obecnie ok. 96,2 tys. mkw.

Szczecin - pod względem podaży nowoczesnych powierzchni magazynowych pozostaje niezmiennie najmniejszym rynkiem w Polsce. Całkowite zasoby na koniec I kwartału wyniosły podobnie jak na koniec roku 2012 niespełna 42 tys. mkw. W budowie znajduje się obecnie 6,9 tys. mkw. w ramach pierwszego etapu inwestycji North-West Logistic Park.

W I kwartale 2013 r. trzy warszawskie strefy okazały się najbardziej aktywnym rynkiem pod względem wolumenu transakcji. Podpisano 38 umów najmu na łączną powierzchnię 150,2 tys. mkw. Najwięcej, bo blisko 67 proc. powierzchni wynajętej w Warszawie, znajdowało się w strefie II, natomiast najmniej w strefie III (7 proc.). 61 proc. wolumenu transakcji stanowiły renegocjacje, natomiast blisko 39 proc. przypadło na nowe umowy.

Polska Centralna - porównywalnie do poprzedniego kwartału, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 r. w tym regionie wynajętych zostało nieco ponad 31,5 tys. mkw., co stanowi 9 proc. wolumenu transakcji dla całej Polski. Udział nowych umów najmu wyniósł 47 proc. wszystkich transakcji, natomiast renegocjacji 53 proc.

W porównaniu do IV kwartału 2012 r. wolumen transakcji dla Poznania nieznacznie się zmniejszył i osiągnął poziom 42,4 tys. mkw., które zostały wynajęte w ramach sześciu transakcji. W omawianym okresie, w Poznaniu dominowały nowe umowy, które stanowiły 65 proc. ogółu transakcji.

Górny Śląsk - w I kwartale roku wynajęto łącznie ponad 57,7 tys. mkw. Wśród umów dominowały renegocjacje, stanowiące 58 proc. ogółu. Pod względem wolumenu transakcji Górny Śląsk znalazł się na drugim miejscu po Warszawie.

Kraków - I kwartał 2013 r. pod względem wolumenu transakcji zamknął się na poziomie 3,4 tys. mkw. w ramach jednej nowej umowy.

Wrocław - podpisano dziewięć umów najmu na łączną powierzchnię ponad 55,2 tys. mkw. Podobnie jak w Poznaniu, dominowały nowe umowy (71 proc.). Transakcje przeprowadzone we Wrocławiu stanowiły 16 proc. aktywności najemców w kraju.

Gdańsk - w I kwartale 2013 r. zawarte zostały dwie nowe umowy najmu na łączną powierzchnię 8,8 tys. mkw., co stanowiło 2 proc. wolumenu transakcji w kraju.

Szczecin - w I kwartale 2013 r. zawarta została jedna nowa umowa najmu na łączną powierzchnię 2,1 tys. mkw.

W I kwartale współczynnik powierzchni niewynajętych w Polsce nieznacznie wzrósł w porównaniu do stanu z końca roku 2012 i osiągnął poziom 10,2 proc.

Czynsze w I kwartale roku utrzymały się na niezmienionym poziomie na większości rynków. Niewielka tendencja wzrostowa została zaobserwowana jedynie w regionach, w których współczynnik powierzchni niewynajętych obniżył się w stosunku do końca roku.