Zeszły rok przyniósł Rohlig Suus Logistics dynamiczny rozwój przesyłek e-commerce oraz nowe możliwości logistyczne na Bliskim i Dalekim Wschodzie, natomiast ostatnie sześć miesięcy to kontynuacja wzrostu sprzedaży o blisko 11 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu w roku biegłym. Stabilna pozycja rynkowa operatora jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, obejmującej budowę możliwie szerokiej i kompleksowej oferty usług oraz szybkiego reagowania na potrzeby klientów. Takie podejście nie tylko pozwala na obsługę wszystkich ogniw w łańcuchu dostaw ale podnosi również konkurencyjność przedsiębiorstwa.

– Oprócz naszych tradycyjnych usług, obejmujących m.in.: transport drogowy, morski, czy logistykę kontraktową od lat konsekwentnie rozwijamy i inwestujemy w system dystrybucji krajowej – mówi Tadeusz Chmielewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Rohlig Suus Logistics. - Rok 2015 był dla nas przełomowym momentem, ponieważ pod koniec roku osiągnęliśmy planowaną w skali miesiąca liczbę przesyłek tj. 100 tys. a dane z początku roku potwierdzają, że jest to trend stały a nawet wzrostowy. To spowodowało, że produkt ten staje się dla nas coraz bardziej rentowny i będzie niezwykle ważnym elementem, powiedziałbym nawet fundamentem dalszego rozwoju wszystkich serwisów z naszego portfela usług, które łącznie tworzą dla coraz większej rzeszy naszych klientów komplementarny łańcuch dostaw. Na uwagę zasługuje fakt, że znacznie zwiększyliśmy liczbę dostaw przesyłek e-commerce a założenia budżetowe na 2015 rok odnośnie e-biznesu zostały zrealizowane. Obsługa klientów internetowych w obszarze B2C jest dla nas niezwykle ważna, szczególnie jeśli chodzi o towary wielkogabarytowe, w których się specjalizujemy – mówi Tadeusz Chmielewski.