Obecnie na Ziemi żyje ponad 7,5 mld ludzi, w 2050 roku liczba ludności wzrośnie do 10 mld. Oznacza to, że zapotrzebowanie na żywność znacznie wzrośnie i rolnictwo będzie musiało sprostać temu wyzwaniu.

Na pytanie, co jest obecnie najbardziej potrzebne rolnictwu uczestnicy spotkania odpowiadali, że są to badania naukowe, które muszą być wdrażane do praktyki, współpraca nauki z producentami, holistyczne (wszechstronne) podejście do rolnictwa, optymalizacja produkcji.

By rolnictwo mogło być innowacyjne potrzebne są pieniądze na badania. Wydatki na naukę są obecnie na poziomie 0,41 proc. PKB. Jest to mało, a jeżeli jest mało środków, trzeba tym rozsądniej je wydawać - stwierdził profesor Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. "Należy więc dążyć do tego, by te metody, które są dostępne, które jesteśmy w stanie wymyśleć połączyć i zastosować do wytworzenia produktu rynkowego, bo wtedy jest to sukces technologii" - powiedział Twardowski. Dodał, że np. przy produkcji serów czy soku jabłkowego niezbędne są enzymy otrzymywane przy pomocy nowoczesnej inżynierii genetycznej. Chodzi też o to, by innowacyjne produkty były produkowane przez polskich naukowców.

Zdaniem profesora, potrzebne jest ponadto holistyczne, a wiec całościowe podejście do rolnictwa od strony wszystkich nauk - chemii, nauk przyrodniczych, ekonomii, polityki czy biznesu.

Dr. hab. Beata Hasiów-Jaroszewska z Państwowego Instytutu Badawczego Ochrony Roślin w Poznaniu uważa natomiast, że niezwykle istotna jest współpraca między naukowcami i producentami, by dobrze się nawzajem rozumieli. Dodała, że na razie ona "raczkuje".

Uczestnicy konferencji zwracali też uwagę, że w przyszłości produkcja żywności nie może się opierać na maksymalizacji efektów. Potrzebna jest jednak zmiana myślenia rolników, żeby zrozumieli, że na polu, na którym można wyprodukować 5 ton pszenicy nie uzyska 10 czy 15 ton, nawet stosując duże dawki nawożenia. Chodzi nie tylko o zrozumienie ograniczeń, ale także wykorzystanie szans poprzez np. uprawianie odłogowanych działek. Trzeba wykorzystywać jak najmniej, ale tyle ile potrzeba środków ochrony roślin, nawozów, ale przy tym dbać także trzeba o glebę, retencję itp. Jeżeli udałoby się zoptymalizować technologię produkcji i wyedukować rolników na pewno byłoby dużej bliżej zrównoważenia rolnictwa.

W tym roku po raz pierwszy wręczona została nagroda AgroBioTop honorująca osiągnięcia naukowe z zakresu biotechnologii. Otrzymała ją uczestniczka konferencji dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska za opracowanie i wdrożenie do praktyki nowych metod diagnostycznych wykrywania i identyfikacji - również w warunkach szklarnianych i polowych - różnych gatunków wirusów roślin. Opracowała ona prostą i szybką metodę wykrywania zróżnicowanych populacji wirusów, atakujących m.in. pomidory, ziemniaki, cukinie czy ogórki, która pozwala na wczesne wykrywanie patogenów i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych.