Jak dowodzi raport, Rosja długofalowo nie stanowi tak atrakcyjnego rynku zbytu, jak mogłoby się wydawać spoglądając na rozmiary jej gospodarki.

- Siła nabywcza przeciętnego rosyjskiego konsumenta jest niewielka i wciąż spada, co znajduje odzwierciedlenie w nastrojach społecznych. Wskaźnik pewności konsumenckiej spadł o 18 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału 2014 roku, natomiast odsetek ludzi uważających aktualne zmiany gospodarcze za negatywne wzrósł do aż 50 proc. w porównaniu do 31 proc. w ostatnim kwartale 2014 roku - czytamy w opracowaniu.

ZPP zauważa, że w 2015 r. 38 proc. Rosjan uważało, że ich siła nabywcza spada. Ich odsetek był większy, niż osób twierdzących, że mogą kupić więcej, niż w latach poprzednich. W opinii autorów raportu o skali aktualnego kryzysu gospodarczego w Rosji najlepiej świadczy fakt, że wg prognoz w roku 2017 skończą się środki dostępne w Funduszu Rezerw stanowiącym poduszkę bezpieczeństwa w wypadku powiększającego się deficytu budżetowego.

Drugi istotny fundusz: Narodowy Fundusz Dobrobytu ma skurczyć się do 7 –8 miliardów dolarów już w 2019 roku (warto zaznaczyć, że poziomem startowym było 35 miliardów dolarów). Rosjanie wykorzystują wszelkie możliwe sposoby ratowania budżetu, ponieważ już w samej pierwszej połowie roku 2016, deficyt budżetowy wyniósł 4,6 proc. PKB - czytamy w raporcie.

Zdaniem ZPP w świetle powyższych danych obecnie jeszcze ciężej niż przed rokiem jest bronić tezy o rzekomo dramatycznych skutkach rosyjskiego embarga oraz o ogromnych rynkach zbytu, które tracimy na wschodzie.

Okazuje się, że Polska wcale nie eksportuje do Rosji tak dużo jak mogłoby się wydawać, a polscy producenci wykazują się w obliczu embarga dużą pomysłowością i elastycznością, które pozwalają im zwiększać obroty handlowe mimo przeszkód postawionych przez Kreml.

Związek zauważa, że w dłuższej perspektywie czasowej może się wręcz okazać, że najbardziej stratnym na embargu podmiotem będzie sama Federacja Rosyjska. Warto o tym pamiętać w kontekście pojawiających się co i rusz wypowiedziach o ogromnych stratach polskiej gospodarki, wynikających z ograniczenia handlu z Rosją. Warto również pamiętać o tym, że to instytucjom Federacji Rosyjskiej zależy na tym, aby Polacy byli przekonani o jak największej szkodliwości embarga.

Podczas gdy byłe Ministerstwo Gospodarki szacowało straty z jego tytułu na około 500 milionów dolarów, szef Rosyjskiej Agencji Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego twierdził, że sięgają one 800 miliardów dolarów. W ocenie ZPP podana kwota jest o tyle absurdalna, że stanowi raczej zsumowaną wartość polskiego eksportu ogółem za kilka lat.

- Szkoda jedynie, że część uczestników polskiego życia publicznego wydaje się prowadzić podobną, choć oczywiście ciut mniej wziętą z kosmosu, narrację. Rok po pierwotnej publikacji raportu jeszcze wyraźniej widać, że polscy producenci znakomicie radzą sobie z embargiem, a najbardziej stratnym graczem w całej układance jest sama Rosja, pogrążona w coraz głębszym kryzysie finansowym - czytamy w konkluzji raportu.