Duże zapotrzebowanie na pracowników fizycznych w produkcji, transporcie, łańcuchu dostaw czy gastronomii wpływa także na postawy rekrutacyjne pracodawców, w tym większą gotowość na prezentację zarobków w ogłoszeniach o pracę.

W 2021 roku na Pracuj.pl zamieszczono 119 tysięcy ofert pracy fizycznej. W styczniu 2022 roku do fachowców skierowano już ponad 12 tysięcy ogłoszeń. Według wyliczeń Pracuj.pl około 1/4 ogłoszeń dla fachowców zawiera widełki wynagrodzeń.

Fachowcy okazują się jednymi z wiodących beneficjentów zawirowań nowej normalności w ostatnich 2 latach. Rynek pracy zaczął ją od trudnej próby w postaci zamrożenia gospodarki, przez stopniowe oswajanie nowych warunków, aż po największe natężenie rekrutacji w najnowszej historii kraju.

W ostatnich trzech półroczach w tej grupie najbardziej popularni byli pracownicy produkcji – w II  półroczu 2021 roku kierowano do nich 28 062 ofert zatrudnienia. To o 1,5% mniej, niż w poprzedzających sześciu miesiącach, ale o 29% więcej niż w II półroczu 2020 roku. Jednocześnie produkcja to jedyna z analizowanych dziedzin związanych z pracą fizyczną, w której nie obserwowano wyraźnego wzrostu liczby ofert w ostatnim półroczu 2021.

Pracownicy łańcucha dostaw mogli liczyć w tym okresie na 27 921 ofert – o 15% więcej, niż we wcześniejszych sześciu miesiącach. W budownictwie zamieszczonych zostało 25 911 ogłoszeń (wzrost o 9% w ciągu półrocza), a w transporcie – 18 135 (wzrost o 13%).

 Listę zawodów uzupełnia gastronomia i turystyka, mniej popularna od pozostałych kategorii (3 696 ofert), ale za to charakteryzująca się aż 29-procentowym wzrostem.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem pracownikami fizycznymi zmieniają się także postawy pracodawców. Jak podkreślono w raporcie Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy”, w rekrutacjach kierowanych do fachowców pod pewnymi względami zaczynają powtarzać się zjawiska obserwowane od wielu lat w obszarze IT. Oferty dla pracowników fizycznych stają się coraz bardziej transparentne i dopasowane do realnych potrzeb kandydatów, a pracodawcy starają się realnie wyróżnić na tle konkurencji.