Jak dodała Beatrix Fraese, prawie żaden inny segment przemysłu maszynowego nie może pochwalić się tak dynamicznym rozwojem. Około 1/3 światowego wolumenu handlu wynoszącego 30 mld euro - jak szacuje VDMA - płynie do przemysłu napojów i płynnych produktów spożywczych.

Najsilniejszymi krajami eksportującymi od wielu lat są Niemcy oraz Włochy, posiadające po 23 proc. udziału w handlu światowym w roku 2011. Za nimi plasują się, z dużym odstępem USA, Holandia, Szwajcaria oraz Chiny posiadające udział na poziomie 4 do 8 proc. W eksporcie maszyn dla przemysłu produktów spożywczych i napojów swój udział ma oprócz tego 40 krajów.

- Jeszcze przed kilkoma laty pomiędzy 55 a 60 procent światowego wolumenu handlu maszynami produkcyjnymi i pakującymi dla przemysłu napojów i produktów spożywczych było dostarczane do państw w Europie. W 2011 było to już tylko 43 proc. Obecnie to Azja stała się po Europie drugim co do wielkości rynkiem zbytu z udziałem wynoszącym 22 proc. (2011). Coraz większe znaczenie zyskują także regiony Ameryki Łacińskiej oraz Afryki/Bliskiego Wschodu. Oznacza to, że rynki zbytu przesunęły się a VDMA spodziewa się w najbliższych latach dalszych zmian: silne impulsy wzrostowe pochodzą coraz częściej z krajów szybko rozwijających się, których gospodarki narodowe rosną, a przemysł znajduje się w fazie budowy i modernizacji. Działalność inwestycyjna na tradycyjnych rynkach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej pozostaje na stabilnym wysokim poziomie - komentuje przedstawicielka VDMA.

Azja, Ameryka Łacińska oraz Afryka/Bliski Wschód dzielą między sobą obecnie ponad 44 proc. popytu na maszyny oraz 50 proc. światowego spożycia napojów.

Analogicznie do globalnego rozwoju popytu na środki trwałe na targach 2013 można spodziewać się jeszcze większej międzynarodowości oraz wielu odwiedzających z dynamicznie rosnących rynków, jak np. z Chin, Brazylii, Meksyku, Indii, Korei Południowej, Indonezji, Iranu oraz Arabii Saudyjskiej.