To najważniejsze wnioski płynące z ankiety Omnibus przeprowadzonej przez Instytut Badawczy Respondi na zlecenie organizacji non-profit Friends of Glass (Przyjaciele Szkła), której działania w naszym kraju koordynuje Ardagh Group oraz Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE).
Oprócz Polski identyczne pytania zadano respondentom w dziesięciu innych państwach (Austria, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania). Krajowe wyniki pokazują, że Polacy we wszystkich grupach wiekowych uważają szkło za najbardziej przyjazny dla środowiska materiał opakowaniowy (57,6 proc.). Największa świadomość w tym zakresie jest w grupie 60+ (72,2 proc.), a najmniejsza u osób w wieku 30-39 lat (49,5 proc.) oraz 18-29 lat (50,8 proc.).

Martwi fakt, że aż 53,5 proc. Polek i Polaków sądzi, że szkło poddaje się recyklingowi kilka razy, a 10,1 proc. uważa, że tylko raz. Tymczasem szkło można przetwarzać w nieskończoność, bez utraty jego właściwości, co wie jedynie 36,4 proc. pytanych. Okazuje się także, że im młodsza grupa wiekowa, tym niewiedza jest większa, a najlepiej znów wypadają respondenci w wieku 60+.

Dobrą wiadomością jest natomiast deklaracja, że 96,9 proc. naszego społeczeństwa segreguje odpady, a szkło ma największy udział procentowy wśród wszystkich rodzajów opakowań – taki procent respondentów odpowiedziało: „segreguję zawsze”. Najwięcej osób segreguje miesięcznie od 6 do 20 butelek lub słoików (50,8 proc.) i co ciekawe, w tym przedziale częściej czynią to mężczyźni (54,4 proc.) niż kobiety (47,4 proc.).

- Wyniki pokazują, że jest jeszcze dużo do zrobienia, szczególnie, jeżeli chodzi o edukację w zakresie ochrony środowiska wśród osób młodych – informuje Barbara Maciałczyk z Ardagh Group, reprezentująca Friends of Glass w Polsce.

- Dlatego też w tym roku skupimy się na tym właśnie aspekcie. Pierwsza kampania edukacyjna oparta na filmie viralowym ruszy w mediach społecznościowych jeszcze w kwietniu. Jej ambasadorem został Bartek Jędrzejak – dziennikarz i prezenter TVN. Natomiast kolejne działania skierowane do młodzieży zaplanowano na wrzesień - wyjaśnia.

Ankieta została przeprowadzona przez Instytut Badawczy Respondi na reprezentatywnej grupie 500 osób.