Dobrej sytuacji na rynku dowodzi coraz większa liczba firm partnerskich dostawców ERP - czytamy w Pulsie Biznesu.

Według danych DiS, w roku 2007 liczba firm partnerskich zajmujących się systemami ERP w Polsce wyniosła niemal 800. To wzrost w stosunku do 2005 roku, kiedy było ich 429.

- Ten rozwój wynika przede wszystkim z pojawienia się na rynku nowych produktów dla MSP, jeszcze kilka lat temu nieistniejących bądź niespełniających norm ERP - twierdzi Andrzej Dyżewski, właściciel agencji badawczej DiS.

Z analiz DiS wynika, że głównymi kandydatami do wdrożenia systemów ERP są duże i średnie przedsiębiorstwa. Liczba dużych firm zarejestrowanych w Polsce, zatrudniających co najmniej 250 osób, to około 4,5 tysiąca. Liczba średnich przedsiębiorstw oscyluje wokół 28,5 tys. Łącznie to jakieś 33 tys. podmiotów gospodarczych.

DiS zwraca uwagę również na to, że polski rynek ERP ma szansę zagospodarować duże pieniądze z funduszy unijnych. Dzięki zastrzykowi gotówki małe, krajowe firmy informatyczne mogą próbować wejść na rynek produktów przeznaczonych dla średnich przedsiębiorstw.