W ramach akcji rozpoczęto konkurs „Nestlé porusza Polskę - Porusz swoją okolicę”, w którym gminy mogą zgłaszać lokalizację pod budowę siłowni plenerowych (Nestlé ufunduje 16 takich siłowni, po jednej w każdym województwie). Na stronie Nestleporusza.pl trwa głosowanie na zaproponowane lokalizacje.

Ponadto akcja obejmie szereg innych działań mających na celu zachęcenie osób i społeczności lokalnych do aktywności fizycznej. Reklamy będą emitowane m.in. w telewizji.

Więcej na wirtualnemedia.pl.