Platforma Transferu Technologii (PTT) ma być miejscem spotkania firm, instytutów badawczych, uczelni, czy naukowców, którzy mają pomysły bądź pracują nad jakąś technologią z podmiotami, które taką innowację chciałyby kupić lub dofinansować.

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Aleksandra Magaczewska nazwała platformę "ostatnim brakującym elementem w systemie wsparcia innowacji" organizowanym przez ARP. Poinformowała, że prace na nią rozpoczęły się w listopadzie ub.r., gdy ARP przyjęła swoją nową strategię.

"Od tego momentu nasi pracownicy odbyli setki spotkań w całym kraju z przedsiębiorcami, z instytucjami, z naukowcami, by w jak największym stopniu dostosować platformę do ich potrzeb. Wiem, że to dopiero początek drogi (...) Każdego dnia dołączają do platformy nowe instytucje. Są to uczelnie, instytuty badawczo-naukowe, wynalazcy oraz firmy: od małych i średnich poczynając, na naszych narodowych czempionach kończąc" - mówiła. Wśród nich wymieniła Polską Grupę Zbrojeniową, KGHM, PGE, Eneę i Lotos.

Dostęp do PTT jest bezpłatny. ARP planuje pozyskać 120 mln zł z funduszy unijnych na rozwój PTT. Pieniądze te mają trafić na dofinansowanie zakupu technologii i usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak poinformowała w czwartek ARP, na platformie można znaleźć obecnie ponad 500 rozwiązań technologicznych z 12 branż, takich jak m.in. medycyna, biotechnologia, energetyka, paliwa, branża spożywcza, telekomunikacja.

Biorący udział w inauguracji PTT minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński ocenił platformę jako bardzo przemyślaną propozycję obudowaną środkami unijnymi i własnymi. Jego zdaniem "organiczna praca" ARP wspiera przemysł, który może być konkurencyjny dzięki takim działaniom.

Karpiński zauważył, że dotychczasowe przewagi konkurencyjne polskiego przemysłu takie jak m.in. niskie koszty pracy i "prosta" akumulacja kapitału wyczerpują się. "Dzisiaj przed nami efektywne wdrożenie tego, co powoduje, że są wysokomarżowe produkty polskiego przemysłu dające wzrost wartości firmom, a to jest możliwe dzięki takim przedsięwzięciom" - mówił.

"Dzisiaj jesteśmy także świadkami podpisania umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu przez Polską Grupę Energetyczną i przez Grupę Lotos. Dziękuję bardzo, że czempiony narodowe także dostrzegają szansę rozwoju w tym segmencie jako perspektywę swojego stabilnego wzrostu" - podsumował.

"Platforma organizowana przez ARP ma na starcie przewagę w stosunku do innych indywidualnych platform chociażby organizowanych przez największe firmy, dlatego że tworzy tę platformę agencja publiczna. Ona od razu na starcie wnosi pewien bagaż zaufania publicznego" - mówił prezes PGE Marek Woszczyk. Nazwał PTT "bankiem technologii".

Zgodnie ze swoją nową strategią, ARP ma do 2020 r. przeznaczyć ok. 1,3 mld zł na innowacje.

Jak zwracał uwagę uczestniczący w czwartkowej konferencji Maciej Kopczyk z Instytutu Metali Nieżelaznych barierą we wdrażaniu innowacji w polskich firmach jest głównie koszt badań. "W wielu krajach są mechanizmy, które powodują, ze złotówka wydana na rozwój kosztuje 70 groszy, a w Polsce kosztuje 1,2 zł. I to jest problem przy wdrażaniu innowacji. Oczywiście to, co proponuje Agencja Rozwoju Przemysłu jest bardzo dobrym podparciem transferu technologii, ale jest też sprawa całej polityki państwa, jeśli chodzi o rozwój" - powiedział.