Najwięcej czasu lokowaniu produktów poświęcono w stacji TVN. Najintensywniej reklamowany był sektor rozrywki i kultury, żywność, motoryzacja. Ponad 50 proc. wartości stanowiły ekspozycje w charakterze scenografii, 40 proc. używane przez aktorów lub prowadzących program (aktywne). Ponadto informacja o produktach w postaci logotypów lub napisów pojawiała się pod koniec programów.

Badanie zostało przeprowadzone przez Pentagon Research w dniach 1-28 lutego 2013 w pasmie 24h w stacjach TVP1, TVP2, TVN, POLSAT. Zbadano emisje premierowe wraz z powtórkami. W tym okresie zanotowano wystąpienie 312 marek, o łącznej długości na wizji 7,2 godziny. Ekspozycje pokazane zostały w 67 programach telewizyjnych.

Najczęściej marki eksponowane były w pasmie porannym i popołudniowym. Przedmiotem monitoringu były wszelkie ekspozycje produktów i marek widoczne na wizji co najmniej przez jedną sekundę i mające cechy przekazu reklamowego. Określona została marka produktu, kontekst użycia, długość ekspozycji na wizji, program, w którym produkt został wyeksponowany oraz wyliczona została wartość mediowa przekazu. Badanie ma charakter ciągły.