"Litwa powinna być przygotowana na różne scenariusze" - podkreślił premier Saulius Skvernelis.

Rząd proponuje zmianę niektórych aktów prawnych określających status prawny obywateli Wielkiej Brytanii na Litwie i obywateli Litwy mieszkających na Wyspach.

Litwa dla obywateli Wielkiej Brytanii chce im.in. stworzyć dogodniejsze warunki migracyjne w porównaniu z tymi, jakie mają obywatele krajów trzecich. Brytyjczykom proponuje się uproszczone prawo korzystania z opieki socjalnej i medycznej, ulgi w stosowaniu prawa podatkowego.

Rząd Litwy proponuje zwiększenie liczby swych dyplomatów w Wielkiej Brytanii, gdyż obecnie mieszkający tam Litwini po kilka miesięcy oczekują na załatwienie spraw.

Według oficjalnych danych na Litwie mieszka obecnie około 400 Brytyjczyków. Liczbę Litwinów w Wielkiej Brytanii szacuje się na około 200 tys.