Rolnicy od lat domagali się zmiany skomplikowanego i uciążliwego systemu pobierania opłat. Projekt ustawy zakłada elastyczne rozwiązania dotyczące zawierania umów i pobierania opłat od rozmnożeń własnych. Dotychczas rolnik, który nabył kwalifikowane nasiona, musiał uiścić opłatę hodowcy. Wysiewając je w następnym roku także musiał wnieść taką opłatę i poinformować hodowcę o tym pisemnie.

Jak poinformowano w komunikacie CIR, hodowca będzie mógł zdecydować o udostępnieniu wybranych przez siebie odmian chronionych - bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych.

-Przewidziano także, rekomendowaną przez Izby Rolnicze, możliwość jednorazowego pobierania opłat od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego - podano.

Dodano, że zwolniono posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji, dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru oraz wykreślono możliwość przeprowadzenia kontroli przez hodowcę albo organizację hodowców u posiadaczy gruntów rolnych.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.