Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w sierpniu br. minus 19,2 i spadł o 3,7 p.p. wobec poprzedniego miesiąca. "To największy spadek w relacji miesiąc do miesiąca odnotowany w naszym kraju w 2022 r." - stwierdzono w środowej informacji GfK. Dodano, że na terenie całej Unii Europejskiej średnia dla barometru wynosi minus 26, co jest wynikiem nieznacznie lepszym niż w lipcu, gdy był on na historycznie najniższym poziomie.

Konsumenci w coraz gorszych nastrojach

Podkreślono, że sierpień br. był kolejnym miesiącem, w którym wskaźnik barometru nastrojów konsumenckich w Polsce "wyraźnie zmniejszył swoją wartość". "Po raz ostatni słabsze nastroje nad Wisłą zanotowano w miesiącu wybuchu pandemii - marcu 2020 r." - podkreślono.

Jak podano, w sierpniu spadły wszystkie kluczowe składniki barometru - gorszy wynik odnotowano zarówno w zakresie bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej, jak i prognoz na przyszłość.

Młodzi bardziej pozytywnie oceniają rynek

Z kolei dodatnie nastroje konsumenckie dotyczyły w sierpniu br. tylko jednej, najmłodszej grupy wiekowej (15-22 lata), w której wrosła większość kluczowych składników oceny. "Najniższy wskaźnik (minus 31,1), ze znaczną różnicą względem pozostałych i najwyższym spadkiem w relacji miesiąc do miesiąca, dotyczył zaś grupy najstarszej, czyli osób które przekroczyły 60 rok życia" - wskazano. Zgodnie z danymi gromadzonymi przez GfK, wraz ze wzrostem wieku wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom.

Najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczyły w sierpniu br. grupy osób z wykształceniem średnim (minus 21,9). Po raz pierwszy od wielu miesięcy okazały się one niższe w zestawieniu z grupą posiadającą dyplom studiów. Wśród osób z wykształceniem podstawowym wskaźnik wyniósł minus 13,4.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że znaczących różnic w nastrojach konsumenckich nie widać w przypadku podziału na miejsce zamieszkania - podobne wskaźniki GfK odnotowało zarówno na wsi (minus 22,2), jak i największych miastach (minus 22,7).

Metodologia badania

Badanie zrealizowano w dniach 5-10 sierpnia 2022 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Barometr może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad tymi nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.