We wtorek przedstawiciele zarządu strefy oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej podpisali list intencyjny w tej sprawie. Warsztaty, spotkania i inne inicjatywy w ramach Klubu Innowatora mają uzupełniać zarówno to, czego studenci dowiadują się na zajęciach teoretycznych na uczelni, jak i to, czego uczą się podczas praktyki czy stażu u pracodawców.

Chodzi zarówno o możliwość bezpośrednich spotkań z przedstawicielami biznesu czy uczenia się na przykładach konkretnych firm i projektów, jak i o swoisty mentoring, dający możliwość poznania zasad rządzących biznesem i kształtujący postawy etyczne młodych ludzi. Tym samym mają oni nabyć kompetencje cenione przez pracodawców i zwiększające szanse na rozwojową i dobrze płatną pracę.

"Nasi studenci bardzo potrzebują bezpośredniego kontaktu z przemysłem i otoczeniem społecznym, to dla nich szansa na wejście w życie zawodowe z bagażem doświadczeń, których nie zdobędą w murach uczelni oraz w oparciu o obowiązujący system praktyk przemysłowych" - wyjaśnił dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej prof. Krzysztof Wodarski.

Wydział planuje - prawdopodobnie również we współpracy z KSSE - uruchomienie studiów dualnych, czyli łączących zajęcia na uczelni z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, na kierunku Logistyka. Jak zauważył dziekan, ze strony pracodawców płyną bardzo wyraźne oczekiwania dotyczące jakości kształconych kadr - chodzi o to, by absolwenci uczelni od razu po jej ukończeniu byli dobrze przygotowanymi do pracy fachowcami, zdolnymi do płynnego, szybkiego rozpoczęcia pracy zawodowej - to wymusza odpowiedni sposób kształcenia, uzupełniony o takie inicjatywy jak Klub Innowatora.

Od ubiegłego studia dualne są już prowadzone na Wydziale Mechanicznego Technologicznym gliwickiej uczelni, we współpracy z KSSE. Zgodnie z regulaminem tych studiów, przez pół roku studenci mają zajęcia na uczelni, a kolejne pół roku pracują w wybranych firmach różnych branż przemysłu - także tych działających w Katowickiej SSE w ramach klastra motoryzacyjnego Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Taka formuła daje studentom nie tylko wiedzę i doświadczenie zawodowe, ale i wynagrodzenie (2184 zł brutto) i stypendium (488 zł), fundowane przez firmy uczestniczące w projekcie.

Przedstawiciele KSSE przekonują, że oprócz dawki wiedzy teoretycznej oraz praktyki w firmach, studenci potrzebują też wielu kompetencji tzw. miękkich, dających im dobrą orientację w biznesie, przepisach, możliwościach działania, przyjętych normach postępowania. To wszystko ma dać im Klub Innowatora, m.in. poprzez mentoring czy udział w wydarzeniach branżowych, wykładach i warsztatach. Członkostwo w Klubie ma służyć wymianie wiedzy i doświadczenia czerpanego z historii klubowych gości - autorytetów w dziedzinie innowacyjności, budowania kompetencji i przewag konkurencyjnych.

"Chcemy, aby studenci cenili sobie przynależność do Klubu Innowatora, identyfikowali się z nim i byli ze swojego członkostwa dumni" - podkreśliła inicjatorka i liderka projektu, wiceprezes KSSE prof. Barbara Piontek. Jej zdaniem ilość i jakość dostępnych kadr są obecnie kluczowym czynnikiem, decydującym o konkurencyjności i potencjale wzrostu gospodarki, stąd m.in. kolejny projekt budujący kompetencje zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców.

W zamyśle pomysłodawców Klub Innowatora ma być elitarny i prestiżowy, łączący realną współpracę nauki z biznesem w zakresie pozyskiwania talentów i tworzenia na ich bazie kadr dla firm innowacyjnych. Pierwszymi klubowiczami będą studenci dwóch wydziałów politechniki: organizacji i zarządzania oraz mechanicznego technologicznego.

Zajęcia będą organizowane w ciągu całego roku. Pierwsza edycja projektu potrwa trzy lata. "To projekt niskobudżetowy, który niemal w całości bazuje na kompetencjach i zasobach ludzkich, które posiada Katowicka KSSE. Dzięki temu jest możliwe planowanie skutecznych działań, ich organizacja i realizacja, a także prowadzenie szkoleń, warsztatów i mentoringu" - wyjaśniła wiceprezes Piontek.

W pierwszym roku działalności Klub zorganizuje m.in. "spotkania z mentorem", w tym z inwestorami KSSE, treningi z tzw. kompetencji miękkich, spotkania pod nazwą "Work-life balance - Życie z pasją do innowacji", rozmowy z ludźmi sukcesu, a także innowatorami, którzy przeprowadzili udane wdrożenia produktu na rynek i odnieśli sukces. Ważnym celem Klubu ma być też wypracowywanie, wspólnie z pracodawcami, ścieżek rozwoju zawodowego studentów studiów dualnych oraz kształtowanie ich postaw etyczno-moralnych w środowisku pracy i nauki.

Partnerem projektu jest Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, skupiający 57 firm motoryzacyjnych, 11 jednostek naukowych i trzy instytucje otoczenia biznesu. Łącznie wydatki członków klastra na prace badawczo-rozwojowe, w tym inwestycje w centrach badawczych, to ponad 700 mln zł. W ramach klastra jednostki naukowe i firmy zawarły już 335 porozumień dotyczących transferu wiedzy.