Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego Portalspożywczy.pl: Firma SNP od 25 lat współpracuje z polskimi producentami żywności. Jak przez ten czas z państwa/pana perspektywy zmieniła się sama branża, jej potrzeby, kadra zarządzająca? Gdzie zaszły największe zmiany?

Michał Kunze, członek zarządu, SNP Poland: Tak jak w każdej dziedzinie polskiej gospodarki, również w produkcji żywności następuje ciągła poprawa wydajności i coraz bardziej profesjonalne podejście do zarządzania. Widzimy m.in. wpływ wymagań dużych sieci handlowych wobec firm z branży. Na przykład, podczas naszych wdrożeń konfigurujemy coraz bardziej wyrafinowane mechanizmy kalkulowania cen i różnych polityk rabatowych, zależnie od zmieniających się uzgodnień kontraktowych naszych klientów z ich odbiorcami handlowymi.  

Drugi trend, to konsolidacja systemów informatycznych w ramach międzynarodowych grup. Pierwsza 'fala' wdrożeń systemów SAP w Polsce, w latach 1995-2005, to były zwykłe lokalne instalacje - obejmujące tylko jedną lub kilka polskich spółek. Przez kolejne lata wielu naszych klientów przeszło już drugie wdrożenie systemu ERP, który często jest częścią wspólnego centralnego systemu międzynarodowej korporacji. Z taką sytuacją spotkaliśmy się między innymi w branży browarniczej i mięsnej. Ta zmiana ma oczywiście swoje zalety z punktu widzenia korporacji - łatwiej ujednolicić procesy i raportowanie. Z punktu widzenia lokalnej firmy wymaga to jednak nieco innego - bardziej systematycznego - podejścia do rozwoju aplikacji. Wprowadzenie zmiany w systemie dla polskiej spółki musi być uzgodnione i zaplanowane z centralnym zespołem IT w korporacji, często z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.

Jak ocenia pan dzisiejszy stopień "nasycenia" branży rozwiązaniami z zakresu automatyzacji i cyfryzacji procesów?

Wyróżniłbym dwie grupy rozwiązań IT, które wdrażamy dla naszych klientów. Pierwsza część to obligatoryjne dodatkowe funkcje systemów, potrzebne do spełnienia zmieniających się wymagań prawnych. Od najbardziej ogólnych (wpływających na wszystkie branże) zmian takich jak generowanie plików JPK, obsługa PPK, czy obecnie przygotowywany Krajowy System e-faktur, po bardziej specyficzne dla branży spożywczej - jak np. podatek cukrowy.

Druga grupa to usprawnienia procesów biznesowych naszych klientów. Czasem są to bardzo wyspecjalizowane, dedykowane rozwiązania, które "szyjemy na miarę" dla niektórych firm. Dotyczą one np. procesu skupu surowców, który w branży spożywczej może być złożonym procesem wymagającym wielu punktów kontrolnych lub nietypowej kalkulacji wagi surowców.

Nie uciekniemy od tematu pandemii i jej wpływu na kondycję sektora rolno-spożywczego. W jaki sposób zawirowania rynkowe związane z covid-19 wpłynęły w pana ocenie na potrzeby firm spożywczych związane z obszarem systemów informatycznych?

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy zauważyliśmy większe zainteresowanie rozwiązaniami IT dla zarządzania magazynami, planowania produkcji oraz gospodarki remontowej. Oczywiście te funkcje wcześniej też były objęte wdrożeniami SAP, lecz teraz klienci sięgają po bardziej zaawansowane rozwiązania, które kiedyś były domeną dużych firm z branży dystrybucji czy motoryzacji. Przykładem jest rozwiązanie SAP Extended Warehouse Management.

Wszyscy managerowie zrozumieli już, że nie można już polegać na wiedzy pojedynczej osoby typu “gdzie odłożyliśmy tę partię towaru, która ma być wysłana we wtorek" albo "na której linii rozlewamy sok z etykietą dla Biedronki" - bo istnieje duże ryzyko, że taka osoba na przykład zachoruje i nie pojawi się w pracy przez kilka tygodni. W idealnej sytuacji cała tego typu "wiedza organizacyjna" jest zebrana w systemie. To oczywiście jest całkowicie realne, ale wymaga trochę czasu i wysiłku - usystematyzowania zasad pracy, przełożenia ich na konfigurację i dane w aplikacji. I właśnie w tym na co dzień wspieramy naszych klientów.

Dziękuję za rozmowę.

SNP i Portal Spożywczy zapraszają Państwa na konferencję online, poświęconą najnowszym rozwiązaniom IT dla branży spożywczej. Eksperci, którzy na co dzień zajmują się digitalizacją i wdrażaniem efektywnych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, przedstawią jak można znieść bariery wzrostu firmy, niezależnie od skali działania przedsiębiorstwa.

 Konferencja odbędzie się online 27 maja br w godz. 10 do 12. Udział jest bezpłatny.

Szczegóły: APETYT NA ROZWÓJ. NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA ERP DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ