Natomiast w ujęciu rocznym dane o sprzedaży okazały się lepsze od prognoz: sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu o 1,8 proc., po spadku poprzednio o 2,5 proc., po korekcie - podali statystycy.

Tu oczekiwano wzrostu wskaźnika o 1,1 proc.