Nominacja Macieja Wiśniewskiego wpisuje się w zadania, wynikające ze strategii dalszego rozwoju spółki, przed którymi stoi obecnie S&T: otwarcia się na nowe grupy klientów, współpracy z partnerami oraz pełnego wykorzystania potencjału spółek grupy S&T w Polsce.  - Objęcie kierownictwa S&T w Polsce przez nowego prezesa z ogromnym doświadczeniem konsultingowym w obszarze IT oraz w doradztwie biznesowym dla czołowych firm w Polsce i na świecie to wyraz dalszego umacniania pozycji S&T na naszym rynku. Jestem przekonana, że jego kompetencje zarządcze pozwolą przeprowadzić sprawnie połączenie S&T z IMG w Polsce, przy pełnym wykorzystaniu synergii między oboma firmami - mówi Magdalena Taczanowska.

Najnowsze badanie Gartner Group, "Dataquest Insight: udział w rynku10 największych dostawców usług konsultingowych na świecie i w regionach w 2008 roku", umieszcza S&T jako numer 1 w Europie Środkowo-Wschodniej. Badanie wykazało, że firma S&T zdobyła prawie 10 proc. udziału w rynku dzięki sprzedaży, co oznacza, że osiągnęła wynik znacznie lepszy niż Deloitte (7,9 proc.), IBM (5,7 proc.) oraz Ernst & Young (4,6 proc.). Na pozostałych miejscach znalazły się Accenture i Alcatel-Lucent.