Ze stanowiska tego premier odwołał z dniem 17 stycznia br. Monikę Rzepecką.

"Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że prezes Rady Ministrów Donald Tusk odwołał - z dniem 17 stycznia 2009 r. - panią Monikę Rzepecką ze stanowiska Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dziękując jej za pracę na tym
stanowisku i jednocześnie powołał na to stanowisko pana Stanisława Kowalczyka" - podano w komunikacie.

Kowalczyk do tej pory był zastępcą Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wcześniej był prezesem
Agencji Nieruchomości Rolnych. Od lipca 2003 r. do lipca 2005 r. pełnił funkcję wiceministra rolnictwa. Był też wiceprezesem
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wiceprezesem Banku Gospodarki Żywnościowej.

53-letni Kowalczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki; na tej uczelni uzyskał tytuł doktora i zrobił
habilitację. Od 1995 r. jest profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej.