Konkurs Start-up Challenge to dla początkujących przedsiębiorców szansa dotarcia ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych firm, uzyskania wartościowego mentoringu oraz zaistnienia na jednej z największych start-upowych scen w Europie Centralnej. European Start-up Days łączą innowacyjny biznes z przedsiębiorcami, inwestorami i ekspertami będącymi uczestnikami Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To jedyna taka okazja, aby pozyskać inwestora, partnera biznesowego spośród tysięcy przedsiębiorców z kapitałem, gotowych inwestować w innowacyjne pomysły, mieć swoje 5 minut w mediach i wyróżnić się w social mediach.

W tegorocznej edycji pojawiła się dodatkowo szansa na grant finansowy. Fundatorem nagród inSilesia o łącznej puli wynoszącej 50 tys. PLN jest Marszałek Województwa Śląskiego. Swoje wsparcie dla finalistów konkursu Start-up Challenge 2020 deklarują także: Śląski Fundusz Rozwoju oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w ramach „Pakietu doradztwa inwestycyjnego" oferuje profesjonalne doradztwo inwestycyjne, prawne, podatkowe i finansowe, a także pomoc w przygotowaniu procedury zmierzającej do uzyskania decyzji o wsparciu KSSE dla projektów inwestycyjnych finalistów.

– Zależy nam na przyciąganiu kreatywnych przedsiębiorców, których pomysły biznesowe są w pierwszej fazie rozwoju. Województwo Śląskie daje optymalne warunki do ich dalszego funkcjonowania – mamy najlepszy w kraju klimat inwestycyjny, ogromny rynek zbytu skumulowany na małej powierzchni oraz zaplecze przemysłowe do wdrażania innowacyjnych rozwiązań – zachęca do udziału w konkursie Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

– Postanowiliśmy przyznać dodatkowe nagrody pieniężne dla najlepszych start-up’ów biorących udział
w konkursie. Nagroda inSilesia przyznana zostanie młodym talentom, które mam nadzieje będą rozwijać swoje biznesowe działalności właśnie w województwie śląskim. Jednocześnie wyróżnione podmioty zostaną objęte dodatkowymi usługami regionalnych instytucji wspierających przedsiębiorczość – Śląski Fundusz Rozwoju i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Dlatego konkurs i nagroda inSilesia w zamyśle organizatorów ma stać się kamieniem milowym na drodze do ich rynkowego sukcesu – podsumowuje.

– Start-up’y tworzą także wartościowe miejsca pracy, zwłaszcza dla młodych osób, zwiększając jakość kompetencji kapitału ludzkiego najbardziej pożądanego na rynku i w biznesie. Dlatego tak istotne jest tworzenie ekosystemu wspierania innowacji i przedsiębiorczości w regionie. Konkurs Start-up Challenge 2020 odbywający się w ramach European Tech and Start-up Days może w tym kontekście stanowić solidny fundament pod jego budowę – uzasadnia udział Śląskiego Funduszu Rozwoju w konkursie Marcin Wilk, prezes Funduszu.

– Od lat KSSE poszukuje i premiuje innowacyjne projekty i rozwiązania – podkreśla prezes KSSE dr Janusz Michałek. – Realizujemy wiele inicjatyw wspierających firmy we wdrażaniu nowoczesnych technologii, a startupy w rozwoju innowacji. Kilka lat temu założyliśmy prestiżowy Klub Innowatora, który dziś skupia już ponad 130 aktywnych członków. Udział KSSE wśród instytucji premiujących startupy podczas European Startup Days jest więc naturalny, a finaliści mogą liczyć na nagrody rzeczowe od nas w postaci profesjonalnego doradztwa biznesowego KSSE – dodaje.

– To bardzo istotne, że partnerzy publiczni wspierają rynek start-upowy. Znaczące poszerzenie korzyści, z jakich mogą czerpać uczestnicy konkursu Start-up Challenge sprawia, że wydłużamy termin aplikacji o tydzień. Zapraszamy i czekamy na zgłoszenia jeszcze do 17 lipca br. – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-upDays. – Zależy nam by spotkanie „młodego i dojrzałego“ biznesu było jak najbardziej efektywne, dawało realne korzyści i kontakty. Dotychczasowe doświadczenie potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku – dodaje.

Do Start-up Challenge 2020 aplikować mogą start-upy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu: newindustry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny), environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów), tradition&modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo), health&biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia), business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR), client&lifestyle (handel, customerexperience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

Udział w konkursie jest bezpłatny.

XII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w terminie 2-4 września br.,European Tech and Start-upDays– w dniach 3-4 września 2020 r. Wydarzenia będą jednocześnie transmitowane online.

Zgłoszenia do Start-up Challenge do 17 lipca br.: http://www.estartupdays.eu/2020/pl/start-up-challenge/527/

Organizatorem European Tech and Start-up Days jest Grupa PTWP.