Jubileuszowa konferencja została zorganizowana w jednej z sal stadionu PGE Narodowy w Warszawie. W uroczystości oprócz szefowej MRPiPS uczestniczyli także m.in. wiceministrowie rodziny Stanisław Szwed i Kazimierz Kuberski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin i osoby z publicznych służb zatrudnienia.

Minister Rafalska w przemówieniu przypomniała, że dokładnie 100 lat temu na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 r. powołano państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nas wychodźcami. "Niewiele jest instytucji, które mają tak długą historię swojego funkcjonowania. Urzędy pracy mają teraz zupełnie nowe wyzwania" - powiedziała minister.

Zwróciła uwagę, że w 1992 r. na jednego pracownika powiatowego urzędu pracy przypadało 307 bezrobotnych. Pod koniec 2017 r. liczba ta zmalała do 56 osób. "Dane te pokazują przepaść, głęboką różnicę w jak innym miejscu dzisiaj jesteśmy" - podkreśliła.

Według danych przytoczonych przez minister rodziny w Polsce działa 340 powiatowych urzędów pracy i 16 wojewódzkich. Pracuje w nich w sumie ponad 22 tys. osób.

"Dziś służby zatrudnienia stoją przed nowymi wyzwaniami natury społecznej, gospodarczej, ekonomicznej i technologicznej. (...) Społeczeństwo staje się coraz bardziej mobilne. Myślę, że ta większa mobilność Polaków jest bardzo istotną cechą rozwiązywania problemów zatrudnienia" - podkreśliła Rafalska.

Dodała, że "dla współczesnego rynku pracy kluczowe znaczenie nabierają kwestie demograficzne, a więc starzenie się społeczeństwa. "To największe wyzwanie również dla polskiego rynku pracy" - oceniła szefowa MRPiPS.

Wskazała, że "rosnąca liczba starszych pracowników wymaga i wymagać będzie odpowiedniego podejścia do polityki zatrudnieniowej". "Zachodzi pilna potrzeba podejmowania działań w zakresie dostosowania miejsc pracy, a także zastosowania odpowiednich szkoleń zawodowych i przekwalifikowania starszych pracowników. Znaczenia nabierają także działania motywujące starsze osoby do aktywności na rynku pracy" - mówiła minister.

Rafalska zaznaczyła, że nie można zapominać także o osobach młodych, szukających swojej pierwszej pracy. "Młodzi ludzi wciąż jeszcze zmagają się z trudnościami na rynku pracy, głównie z powodu niedopasowania kierunków wykształcenia i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy" - oceniła.

Na koniec szefowa MRPiPS zaznaczyła, że miejsce obchodów 100-lecia urzędów pracy, czyli Stadion Narodowy, nie jest przypadkowe. "Sport jest mi bliski i jak myślę stadion, to widzę wyzwanie, walkę, rozwiązanie problemu. Dlatego to jest dobre miejsce, które pokazuje, że podejmujemy te wyzwania" - powiedziała Rafalska.

Podczas gali list od premiera Mateusza Morawieckiego do jej uczestników przeczytał Jacek Sasin. "Realizacja mechanizmów wspierania osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym współpracy wielu podmiotów. W działalności publicznych służb zatrudnienia priorytetem jest obecnie wsparcie pracodawców w poszukiwaniu pracowników. Między innymi dzięki aktywnej postawie pracujących w publicznych zakładach zatrudnienia możemy cieszyć się ze spadającego bezrobocia" - napisał Mateusz Morawiecki.

Premier podziękował wszystkim osobom tworzącym publiczne służby zatrudnienia i życzył dalszej, skutecznej realizacji ich misji.

List do uczestników uroczystości skierowała także wicepremier Beata Szydło. "Państwa codzienny wysiłek ma doniosłe znaczenie. Często bowiem pomoc osobie bezrobotnej w znalezieniu pracy to także pomoc w zmianie całego jej życia na lepsze. Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do każdego człowieka, otoczenia go wsparciem i zrozumieniem - podkreśliła Szydło w liście odcztanym przez szefa jej gabinetu politycznego Jarosława Rybaka.

Wicepremier wyraziła nadzieję, że mimo trudności, z jakimi mierzą się pracownicy urzędów pracy, profesja ta jest źródłem ich osobistej satysfakcji.

Podczas gali minister Rafalska wspólnie z wiceministrem Szwedem wręczyli statuetki dla najbardziej wyróżniających się powiatowych urzędów pracy i resortowe odznaczenia Primus in Agendo.

Konferencji towarzyszyła także wystawa "100-lecie publicznych służb zatrudnienia" i ekspozycja oryginalnych archiwaliów z okresu międzywojennego ze zbiorów dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy i miłośnika historii publicznych służb zatrudnienia Waldemara Grzędziaka.

Jeszcze przed rozpoczęciem gali na konferencji prasowej poprzedzającej oficjalne obchody Rafalska zwracała uwagę, że sytuacja na rynku pracy jest najlepsza po okresie transformacji. Przypomniała, że na koniec 2018 r. bezrobocie wyniosło 5,9 proc., a liczba bezrobotna to mniej niż 1 mln. Jednocześnie - jak mówiła minister - mamy największa liczbę pracujących - ponad 16,6 mln osób.

Z kolei dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu Alina Nowak podkreśliła, że urzędy pracy odgrywają kluczową rolę na rynku pracy.

"Dzisiaj to nie jest instytucja, która zajmuje się płaceniem świadczeń, dzisiaj to jest instytucja, która szeroko współpracuje, dla której główny partner to pracodawca" - powiedziała. Dodała, że urzędy pracy współpracują także z instytucjami zajmującymi się edukacją. "Bez dopasowanej edukacji do potrzeb pracodawców, będzie brakowało wykwalifikowanych rąk do pracy" - podkreśliła Nowak.