To najwyższy jej poziom od stycznia 2005 r. Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika do 9,7 proc. Liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych wzrosła w styczniu o 35.090 osób. Bank centralny Czech prognozuje, że w 2010 r. czeski PKB wzrośnie o 1,4 proc., po spadku w 2009 o 3,9 proc. Bankowcy nie spodziewają się spadku stopy bezrobocia w tym roku.